Welsh Government

Advances Wales – Rhifyn 98 ar gael nawr

I gyd-fynd â Cop 26 a COPCymru, thema’r rhifyn hwn yw newid hinsawdd, gan amlinellu sut mae Arloesedd Cymru’n mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd. Mae’r erthyglau’n cynnwys datblygu technoleg i helpu datblygiadau tai sero-net, dulliau cynaliadwy o gynhyrchu beiciau a’r gwaith o ystyried system ynni  lleol clyfar wedi’i datgarboneiddio sy’n defnyddio hydrogen di-garbon.

Darllenwch rifyn diweddaraf Advances yma

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen