Contractau gwerth £3 miliwn wedi’u dyfarnu i fusnesau yng Nghymru

Diben Menter Ymchwil Busnesau Bach yw cysylltu heriau cymdeithasol â syniadau arloesol yn y sector diwydiant.

Hyd yn hyn mae 18 cystadleuaeth corff cyhoeddus wedi arwain at 40 contract gwerth dros £3million yn cael eu dyfarnu i fusnesau yng Nghymru. Os ydych yn gorff sector cyhoeddus neu fusnes arloesol dysgwch mwy yma 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen