Gall y cynllun Cymorth i Brosiectau Arloesi ar gyfer Ymladd COVID-19 gael ei ddefnyddio i gyllido’r canlynol:

  • Prynu cyfarpar penodol
  • Addasiadau i brosesau presennol
  • Gweithredu prosesau newydd

Gallai’r cymorth gael ei ddefnyddio ar gyfer cynhyrchu dyfeisiau meddygol, Cyfarpar Diogelu Personol a chyflenwi cynhyrchion diheintio.

Mae ffurflen gais syml a hefyd proses arfarnu gyflym a fydd yn ei gwneud hi’n bosibl i’r prosiectau hyn ddechrau gwneud gwahaniaeth ar unwaith.

Sut i fanteisio ar ein cymorth

Caiff y cymorth gael ei ddarparu gan dîm o Arbenigwyr Arloesi profiadol iawn a fydd yn cynnig cyngor a chefnogaeth i chi ynghylch cyflwyno eich cais.

Gallwch gysylltu i ddechrau â’n tîm ar 03000 250 243 neu anfon e-bost at SMARTCymru@gov.wales 

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen