Mae galwad lwyddiannus am gyfalaf i sefydliadau yng Nghymru ar gyfer prosiectau wedi cynyddu capasiti ymchwil, datblygu ac arloesi ac wedi cyfrannu at ein hagenda economi gylchol.

Cefnogwyd 50 o brosiectau gan arwain at gymorth grant o £5.9 miliwn tuag at gyfanswm costau prosiectau o £13.9 miliwn.

Daeth prosiectau o bob rhan o'r economi gan gynnwys byrddau iechyd, busnesau, y byd academaidd a'r trydydd sector ledled Cymru. Daeth ymgeiswyr llwyddiannus o 17 awdurdod lleol.

Mewn dull cydgysylltiedig gan y llywodraeth, daeth yr arian gan weinyddiaeth yr Economi a Newid Hinsawdd.

Dyma'r prosiectau llwyddiannus:

 

Prosiectau a Ariennir gan yr Economi Gylchol:

Cwmni - Ardal

Apex Additive Technologies - Blaenau Gwent

Prifysgol Bangor - Gwynedd

Prifysgol Metropolitan Caerdydd - Caerdydd

Prifysgol Caerdydd - Caerdydd

Envirowales Ltd - Blaenau Gwent

Friction Technology Ltd - Gwynedd

JC Moulding Ltd - Blaenau Gwent

NappiCycle LTD - Sir Gaerfyrddin

NMC (UK) Ltd - Blaenau Gwent

Origin Analytical Ltd - Powys

Polyco Limited - Powys

Pulse Plastics Limited - Blaenau Gwent

Techlan Limited - Sir Gaerfyrddin

Tom Prichard Contracting Ltd - Rhondda Cynon Taf

Tradebe Gwent Limited - Casnewydd

TrimTabs Ltd - Abertawe

Tuf Treads (Dyfed) Ltd - Sir Gaerfyrddin

Prifysgol De Cymru - Rhondda Cynon Taf

Wern Heulog Farm - Powys

 

Prosiectau a Ariennir gan Arloesi

Cwmni - Ardal

Prifysgol Aberystwyth - Ceredigion

Air Covers Ltd - Wrecsam

Prifysgol Bangor - Gwynedd

Batri Limited - Pen-y-bont ar Ogwr

Prifysgol Caerdydd - Caerdydd

CatSci Ltd - Caerdydd

Ceridwen Oncology Limited - Ynys Môn

Coleg y Cymoedd - Rhondda Cynon Taf

Geochemic Ltd - Torfaen

Gestamp Tallent UK Limited - Sir Gaerfyrddin

I.Q. Endoscopes Limited - Sir Fynwy

Kairos Biotech Ltd - Sir Ddinbych

KCC Packaging Ltd - Sir y Fflint

Markes International Ltd - Pen-y-bont ar Ogwr

Microchip Technology Caldicot Limited - Sir Fynwy

MicroLink Devices UK Ltd - Castell-nedd Port Talbot

Nellie Technologies LTD - Ceredigion

Snowdonia Aerospace Estates LLP - Gwynedd 

Space Forge Limited - Caerdydd 

 Prifysgol Abertawe - Abertawe 

 Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant - Abertawe

Welcome Furniture Ltd - Gwynedd

Gwasanaeth Gwaed Cymru - Rhondda Cynon Taf

Prifysgol Wrecsam - Wrecsam

Zoobiotic Limited - Pen-y-bont ar Ogwr

 

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

 

 

 

 

 

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen