Rapidbuild

Mae tîm bychan, dan arweiniad adeiladwr tai arbenigol Andy Roberts, o Ogledd Cymru, wedi datblygu a dyfeisio techneg adeiladu gyflym, gwahanol sy’n lleihau amseroedd adeiladu’n sylweddol a gwella ansawdd adeiladu cartrefi newydd.