Strategaeth Arloesi:

Rydym yn datblygu Strategaeth Arloesi draws-lywodraeth integredig newydd i Gymru. Mae'r model rhesymeg drafft bellach wedi'i gyhoeddi, gan dynnu sylw at feysydd allweddol sy'n rhan annatod o ddatblygu strategaethau. Parhewch i ymweld â'r dudalen hon i weld yr holl ddiweddariadau ar y Strategaeth Arloesi.

 

Cymaryddion Arloesedd Byd-eang, yr UE a’r DU - Mawrth 2021

Cwmpasu dyfodol Polisi Arloesi yng Nghymru

Model Rhesymeg

Adroddiad Bable am Dull Arbenigo Clyfar

Rhagfyr 2021 - Digwyddiad Ymrwymiad ynglyn a'r Model Rhesymeg

Ionawr 2022 - Digwyddiad Ymrwymiad ynglyn a'r Model Rhesymeg

 

 

Os hoffech gysylltu â ni gydag adborth, anfonwch e-bost at InnovationStrategy@gov.wales