Y bartneriaeth sector adeiladu yn creu cysylltiadau yn y gymuned

Mae partneriaeth arloesol rhwng cwmni adeiladu cenedlaethol, gwneuthurwr paent, awdurdod lleol a menter gymdeithasol wedi esgor ar hysbysfyrddau safleoedd adeiladu sydd wedi cael eu cynhyrchu gan dîm o weithwyr anabl, gan ddefnyddio paent wedi ei ‘ail-greu’, a ailgylchwyd o ganolfannau gwastraff y cartref.