Lles a Chydnerthedd Cymunedol

Maer cynnig prosiect yn gynllun peilot dwy flynedd a fydd yn cyflogi dau swyddog prosiect i archwilio sut all cynghorau tref a chymuned adeiladu cydnerthedd cymunedol trwy ymgysylltu eu cymunedau mewn datblygu asesiadau, cynlluniau a gweithgareddau prosiect llesiant lleol. Bydd y rhain yn bwydo i mewn i ac yn hysbysur Asesiad a Chynllun Llesiant ar draws y sir a gyflawnir gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, fel syn ofynnol dan y Ddeddf Llesiant Cenedlaethaur Dyfodol.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

"

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£98,467
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Benfro
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Karen Scott
Rhif Ffôn:
01834 860965
Email project contact
Gwefan y prosiect:
http://www.planed.org.uk/

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1