Ap Llwybrau Digidol Gogledd Ddwyrain Cymru

Lleoliad:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Swm cyllido:
£20,277

Disgrifiad o'r prosiect:

Dyma ehangu rhwydwaith App Llwybrau Digidol Gogledd Ddwyrain Cymru sef enwr cynnyrch ar gyfer y prosiect ymosodiadau sef enw'r cynnyrch ar gyfer y prosiect Ibeacons.

Bydd 10 cymuned arall yn cael eu cynnwys ar y rhwydwaith ar draws Sir y Fflint a Siroedd Wrecsam.

Beth oedd canlyniad eich prosiect?

Trwy'r prosiect peilot hwn a ariennir gan LEADER, crëwyd rhwydwaith o 30 o lwybrau digidol gan gymunedau lleol ledled Sir y Fflint, Sir Ddinbych a Wrecsam, sydd i gyd yn ddwyieithog.

Gweithiodd y prosiect gan wirfoddolwyr o'r cymunedau a gymerodd ran gan weithio gyda'r ymgynghorydd penodedig i ddod â gwybodaeth ddeongliadol ynghyd, gan ddysgu sut i ddefnyddio a rheoli'r system ibeacon ac apiau a chymryd perchnogaeth o'r cynnwys hwn ar gyfer y dyfodol.

Harddwch go iawn y prosiect hwn yw bod pob un o’r llwybrau a grëwyd yn unigol i gyd yn cael sylw o dan un ap sengl, ‘The North East Wales Digital Trails’, sydd am ddim i’w lawrlwytho trwy ‘app store’ a ‘googleplay’. Trwy gael un ap sengl, mae'n ei gwneud hi'n haws ei hyrwyddo ac yn haws i ymwelwyr ddod o hyd iddo i'w lawrlwytho.

Yr heriau mwyaf a / neu'r gwersi a ddysgwyd yn ystod y prosiect:

Yr her fwyaf oedd annog cymunedau i ymuno yn y cychwyn cyntaf pan nad oedd unrhyw beth diriaethol iddynt ei weld. Roedd yn rhaid i'r darpar grwpiau cymunedol gredu / ymddiried yn yr hyn y byddai'r prosiect yn dod yn y pen draw, yn seiliedig ar fy ngweledigaeth a'm sicrwydd.

Y brif wers a ddysgwyd o'r prosiect hwn yw bod pob cymuned yn wahanol. Bydd pob cymuned yn gweithio’n wahanol, ar gyflymder gwahanol ac yn cynhyrchu arddull wahanol o lwybr, sydd hefyd yn harddwch y prosiect hwn. Mae'r wybodaeth sydd bellach ar gael i bobl leol ac ymwelwyr â'r ardal yn amrywiol ac yn ddiddorol.

Mwy o wybodaeth am y prosiect:

Enw:
Sarah Jones
Rhif Ffôn:
01490 340500
Email project contact
1