Riportio i'r Heddlu

Policemen

Ffoniwch eich Heddlu lleol ar 101. Ond, mewn argyfwng, ffoniwch 999 bob tro. 101 yw'r rhif i'w ffonio os, er enghraifft:

  • Mae cerbyd wedi’i ladrata
  • Mae eiddo wedi’i ddifrodi
  • I gyflwyno gwybodaeth ynghylch trosedd arall

Gellir defnyddio’r rhif i riportio digwyddiad nad yw'n argyfwng i unrhyw Heddlu yng Nghymru. Mae ffonio 101 o linellau tir a rhywdweithau ffonau symudol yn costio 15 ceiniog yr alwad, ar unrhyw adeg o'r dydd a pha mor hir bynnag y byddwch ar y ffôn.

Mewn argyfwng deialwch 999 bob tro. Mae hynny pan mae gofyn gweithredu ar unwaith, megis:

  • Bod trosedd yn y broses o gael ei gyflawni
  • Mae rhywun gerllaw sy’n cael ei amau o drosedd
  • Mae bywyd rhywun mewn perygl
  • Mae rhywun wedi’i anafu
  • Mae trais yn cael ei ddefnyddio neu ei fygwth
De Cymru

Riportiwch drosedd i Heddlu De Cymru drwy ffonio 101. Ond, mewn argyfwng, ffoniwch 999 bob tro. 

Dyfed Powys

Riportiwch drosedd i Heddlu Dyfed Powys drwy ffonio 101. Ond, mewn argyfwng, ffoniwch 999 bob tro. 

Gogledd Cymru

Riportiwch drosedd i Heddlu Gogledd Cymru drwy ffonio 101. Ond, mewn argyfwng, ffoniwch 999 bob tro

Gwent

Riportiwch drosedd i Heddlu Gwent drwy ffonio 101. Ond, mewn argyfwng, ffoniwch 999 bob tro.

Y tu allan i Gymru

Os ydych yn cysylltu y tu allan i Gymru, cliciwch yma i gael rhestr gyflawn o Heddluoedd y DU.