man working

Beth yw Arloesedd SMART?

Mae Arloesedd SMART yn rhaglen a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd, wedi’i gyflwyno gan dîm o beirianwyr, gwyddonwyr, arbenigwyr gweithgynhyrchu ac arbenigwyr eiddo deallusol profiadol. Eu nod yw helpu busnesau yng Nghymru i fasnacheiddio cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau newydd, yn ogystal â’u helpu i wireddu eu syniadau.
 
Mae’r tîm yn cyfuno miloedd o oriau o brofiad ar draws diwydiannau peirianneg, gwyddoniaeth a gweithgynhyrchu. Mae dull cydweithredol yn golygu bod gennym ni’r sgiliau i’ch helpu p’un a ydych chi eisiau gwella ansawdd eich cadwyn gyflenwi ar gyfer cynnyrch newydd, neu gael adolygiad beirniadol o ba mor gystadleuol a chynhyrchiol yw eich busnes gan arbenigwr awtomeiddio.

Ffoniwch ni: 03000 6 03000 neu cysylltwch â ni yma.

Beth yw nodau Arloesedd SMART?

Mae Arloesedd SMART yn darparu cymorth ymarferol ac arbenigol sydd wedi’i deilwra i’ch anghenion busnes. Ein nod yw: 

 • CYNYDDU GALLU BUSNESAU YNG NGHYMRU O RAN ARLOESI

  Rydym yn darparu’r offer angenrheidiol i fusnesau yng Nghymru er mwyn eu galluogi i droi syniad yn realiti. Mae hyn yn cynnwys mynediad i arbenigwyr diwydiant a all gynnig cymorth a chyngor ynghylch ymchwilio, datblygu ac arloesi eich syniadau. A hyd yn oed os nad ydych chi’n ystyried eich busnes yn un sy’n arloesi, nid yw hynny’n golygu na fyddech chi’n elwa o gymorth Arloesedd SMART. 
 • ANNOG PROSIECTAU CYDWEITHREDOL YNG NGHYMRU

  Rydym yn annog busnesau sydd yn y broses ymchwil a datblygu i weithio gyda’i gilydd ar brosiectau arloesol, a gallwn eich cysylltu â’r wybodaeth a’r arbenigedd gorau i’ch helpu i ddatblygu syniad eich busnes.   
 • CYD-FUDDSODDI MEWN BUSNESAU YNG NGHYMRU
   

  Mae Arloesedd SMART yn helpu busnesau i gael cyllid i’w galluogi i arloesi a thyfu’n gynaliadwy. Rydym yn cefnogi busnesau i ddatblygu a rheoli costau cyflwyno cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau newydd a gwell. 

 

Mae cannoedd o fusnesau’n elwa eisoes o gymorth Arloesedd SMART. Dysgwch fwy am sut gall Arloesedd SMART helpu eich busnes i ffynnu yma

Gwnewch gais am Arloesedd SMART heddiw