Welsh Government

COHES3ION - Cyhoeddi Mapio Tiriogaethol Deallus (STM)

Mae un o allbynnau allweddol Cam 1 prosiect Cohes3ion wedi'i gwblhau drwy gyhoeddi ei Ddogfen Dysgu Polisi. Nod yr ymarfer STM oedd i bartneriaid prosiect o bob rhan o Ewrop wneud diagnosis rhanbarthol o'u Strategaethau Arbenigo Deallus, defnyddir y canfyddiadau ar gyfer datblygu a Gweithredu Cynlluniau Gweithredu Rhanbarthol yng ngham nesaf y prosiect.

Darllenwch yma 

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen