Darparu atebion sy'n seiliedig ar natur ar raddfa tirwedd, drwy ddull cydweithredol aml-sectoraidd.