Aaron Sussex

Rwy'n gweithio yn y maes uwch arwain gwerthiannau ers 25 mlynedd, yn rhyngwladol ac yn genedlaethol. Ar hyn o bryd, rwy'n helpu busnesau'n broffesiynol yng ngogledd Cymru a Chaer i ddatblygu eu busnesau gan ddefnyddio dulliau gwerthu o safon fyd-eang ac offer busnes. Mae gennyf brofiad helaeth o werthiannau B2B, ond gallaf weithio'n gyfforddus gyda busnesau B2C ac E-fasnach.

Mae gennyf gymhwyster Lefel 7 ILM mewn Arwain Strategol.

Er fy mod wedi canolbwyntio ar werthiannau a marchnata yn ystod fy ngyrfa (sef curiad calon unrhyw fusnes), rwy'n gallu ymdrin ag agweddau gwahanol ar fusnesau'n gyfforddus, ac rwy'n gallu troi fy llaw at sawl peth.
 


    

Gair i Gall

Mae'r dywediad enwog, "Rhaid Cynllunio i Gyflawni", yn fwy perthnasol nag erioed wrth ddechrau ac adeiladu busnes. Mae'r rhan fwyaf o fusnesau'n methu oherwydd iddynt geisio â brysio'r broses hon.

Aaron Sussex
Aaron
 • Enw
  Aaron Sussex
 • Enw'r busnes
  Sales Geek North Wales Ltd
 • Rôl
  Cyfarwyddwr
 • Lleoliad
  Dinbych