Alex Clapson

Rwy'n Fentor, Hyfforddwr a Hwylusydd llwyddiannus.

Cyn cychwyn fy ngyrfa lawrydd, roeddwn yn Bennaeth Hyfforddi a Mentora i Lywodraeth Cymru.

Mae fy mhrif sgiliau yn cynnwys:

1. Creadigrwydd: helpu i ffynnu syniadau a datrysiadau gwreiddiol
2. Dylanwadu: helpu i berswadio eraill i gefnogi syniadau, buddsoddi mewn datrysiadau a gweithredu
3. Cydweithio: y gallu i weithio gydag eraill a chreu cysylltiadau tuag at amcan cyffredin
4. Hyblygrwydd: ffynnu mewn newid ac ansicrwydd
5. Deallusrwydd emosiynol: gallu synhwyro a deall cymhellion ac emosiynau eraill er mwyn cyweirio ymatebion

Mae fy nghymwysterau'n cynnwys:

• MSc. Economeg ac Astudiaethau Cymdeithasol Cymhwysol
• Diploma Ôl-raddedig mewn Gwyddorau Cymdeithasol Cymhwysol
• Diploma mewn Gwaith Cymdeithasol
• Hyfforddwr Gweithredol ILM Cymwys
• DISC
• Uwch Weithiwr Cymdeithasol cymwys a phrofiadol gyda chofrestriad Gofal Cymdeithasol Cymru presennol a DBS

Rwy'n gweithio gyda chleientiaid o safbwynt canolbwyntio ar ganlyniadau a datrysiadau, gan eu galluogi nhw i wella'r effaith sydd ganddynt ar y gwaith a goresgyn heriau i lwyddo hyd eithaf eu gallu.

Rwy'n helpu arweinwyr i gamu oddi wrth y pethau cyffredin, trawsnewid eu sgiliau meddwl, ail-ddarganfod eu hadnoddau, er mwyn bod yn arweinydd llwyddiannus fel roeddynt wedi ei fwriadu.

Rwy'n datblygu perthnasau hyfforddi yn seiliedig ar ymddiriedaeth, ac yn helpu pobl i fod yn ymwybodol ac ymgysylltu yn eu datblygiad personol. Rwy'n tynnu ar sbectrwm eang o'r syniadaeth ddiweddaraf, yn cynnwys Seicoleg Ysgogol a Datblygu Arweinyddiaeth, gan ddefnyddio "beth sy'n gweithio" ar gyfer bob sefyllfa. Cyflawnir newidiadau parhaol drwy'r dull cefnogol a heriol hwn.

Mae gennyf 25 mlynedd o brofiad mewn rheolaeth weithredol a strategol a enillwyd mewn llywodraeth ganolog a lleol; sector preifat; a'r trydydd sector. Rwy'n gweithio ar draws Ewrop yn aml, ac rwyf ar gael i gleientiaid yn fyd-eang, wyneb yn wyneb, dros y ffôn ac ar-lein.

Rwy'n hyfforddwr a hwylusydd dynamig a llwyddiannus gyda phrofiad mewn darparu amrywiaeth eang o bynciau yn cynnwys arweinyddiaeth, rheoli newid, cyfathrebu a sgiliau pobl.

Yn ystod fy 15 mlynedd o brofiad ymarferol fel Cyfryngwr hyfforddedig, rwyf wedi helpu nifer o unigolion a sefydliadau i oresgyn anghydfodau a chanfod datrysiadau cynaliadwy.

Ymarferydd ardystiedig offer asesu EQ-i 2.0 ® / EQ360 ® & MTQ48 ®

Gweithiwr proffesiynol VIA Character Strengths: http://alexclapson.pro.viasurvey.org/

Gair i Gall

Canolbwyntiwch ar yr hyn rydych yn llwyddiannus ynddo - mae gwerth eich arbenigedd yn rhywbeth rydych wedi gweithio'n galed amdano. Byddwch yn gwbl glir am yr hyn mae pobl yn fodlon talu amdano - sut allwch chi ychwanegu gwerth.

Alex Clapson
Clapson
 • Enw
  Alex Clapson
 • Enw'r busnes
  Talkworks Training & Development Ltd.
 • Rôl
  Cyfarwyddwr
 • Lleoliad
  Sir Gaerfyrddin