Zoë Binning

Fy enw i yw Zoë Binning, trefnydd priodas cymwys, proffesiynol, ac rwyf wedi helpu i drefnu dros 200 o briodasau ers i mi gychwyn fy musnes yn 2012. Mae gennyf gefndir masnachol cryf mewn dylunio manwerthu a rheoli prosiectau, profiad sylweddol mewn creu a chynllunio priodasau ar gyfer cyplau a phrofiad o weithio gyda lleoliadau priodas a busnesau cyflenwi priodasau ar draws Cymru a De Orllewin Lloegr.

Rwy’n aelod ar lefel Proffesiynol o’r UK Alliance of Wedding Planners (UKAWP) ac yn glynu at eu hegwyddorion a chôd ymarfer busnes cadarn. Rwyf hefyd wedi fy yswirio’n llawn i roi tawelwch meddwl i chi wrth archebu fy ngwasanaethau.


Rwy’n ymgynghorwr busnes ac arbenigwr priodasau ac rwy’n cynnig cyngor ac arweiniad i leoliadau priodas, i’w cefnogi nhw wrth yrru eu busnesau ymlaen, i gynyddu eu proffidioldeb a gwneud elw ar eu hasedau. Pa un a ydynt angen ymgynghoriad, hyfforddiant a chymorth trylwyr i wneud gwelliannau hir dymor ac i roi’r datrysiadau hynny ar waith, NEU angen trefnydd priodas annibynnol i gynnal priodasau ar eu rhan, gallaf helpu.

 

 

Gair i Gall

Mae’n rhaid i chi garu’r hyn rydych yn ei wneud! Os nad yw eich angerdd a’ch penderfyniad yn eich codi chi o’r gwely yn y bore, hyd yn oed ar ddiwrnodau heriol, ni fyddwch yn goroesi!

Ac mae’n rhaid i chi ei wneud yn well na phawb arall yn y diwydiant! Os nad chi yw’r gorau yn yr hyn rydych yn ei wneud, canolbwyntiwch ar sut i fod y gorau! Bob tro! 

Zoë Binning
Zoe
 • Enw
  Zoë Binning
 • Enw'r busnes
  Zoë Binning Ltd.
 • Rôl
  Ymgynghorydd Busnes Priodas
 • Lleoliad
  Rhondda Cynon Taff