Adam Mokhtar

Adam yw’r arweinydd yn y cwmni ac mae’n arbenigwr ym maes dylunio adeiladu a chydlynu pob disgyblaeth. Mae wedi ymrwymo i genhadaeth Diogel i greu mannau preswyl addas ar gyfer y dyfodol sy’n cynnig ymarferoldeb hirdymor a steil arloesol.  Yn bennaf, mae ganddo feddwl busnes a datblygwr, sy’n sicrhau bod pob cynllun yn rhoi’r gofynion ariannol yn gyntaf.

Bu’n gweithio’n flaenorol mewn swyddi gwerthu a rheoli yn BT a TalkTalk Business, yn ogystal â gweithio fel cyfarwyddwr sefydlu cwmni pensaernïol a ddatblygwyd hyd at 13 aelod o staff, gan gwblhau prosiectau ym Maes Awyr Heathrow a chynlluniau gwerth miliynau o bunnoedd yn y DU. Yn y swydd hon roedd yn aelod a wahoddwyd yn aml i baneli Cyngor Lerpwl ynghylch pynciau’r diwydiant adeiladu a chyhoeddodd erthyglau ar gyfer The Echo a The Essential Journal.  

Yn olaf, ar ôl bod yn y busnes cerddoriaeth ers deng mlynedd, ac yn nodedig, chwarae yn yr MEN Arena, a chlywed “na” mwy o weithiau nag y mae’r rhan fwyaf o bobl wedi ei glywed mewn oes, mae gwydnwch ac agwedd o feddwl agored yn rhan greiddiol o’i fywyd bob dydd. 
 

Gair i Gall

Pan fydd pethau’n heriol, y cwbl y gallwch ei wneud yw dyfal barhau neu roi’r ffidil yn y to. Y cyfnod mwyaf heriol oedd pan aeth busnes cleient i’r wal, gyda dyled o £80k i ni mewn ffioedd. Roedd gennym gynigion i’n prynu o’r busnes, ond yn hytrach, gwnaethom newid cyfeiriad a gwerthu’n arbennig o dda, gan ddyblu ein trosiant disgwyliedig y flwyddyn ganlynol.  

Adam Mokhtar
""
 • Enw
  Adam Mokhtar
 • Enw'r busnes
  Diogel Architecture
 • Rôl
  Perchennog
 • Lleoliad
  Cymru