Invertek Drives

Mae Invertek Drives yn arweinydd byd-eang mewn dylunio a chynhyrchu gyriannau cyflymder newidiol a ddefnyddir i reoli cyflymder moduron trydan cymwysiadau mewn systemau cludo, gwresogi, awyru, pwmpio a systemau eraill.

iViTi Lighting Ltd

Cafodd iViTi Lighting ein sefydlu yn 2011 i gynhyrchu goleuadau LED a fyddai’n herio’r farchnad oleuadau gonfensiynol. Ers 2014, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, llwyddodd y cwmni i ddatblygu ei syniadau diweddaraf yn brototeipiau ar gyfer y farchnad fasnachol ac i ddefnyddwyr. Gyda nifer o gynnyrch newydd i’w rhyddhau ddiwedd 2015, mae’r cwmni ar ei ffordd i wneud ei farc yn y farchnad oleuadau fyd-eang.

Jones Environmental

Jones Environmental, y busnes o Gymru yn adrodd eu hanes.

KIGG and University of South Wales KTP

Cafodd KIGG Ltd ei sefydlu yn Sili ger Caerdydd yn 2005. Mae’n dylunio ac yn gweithgynhyrchu Mesuryddion Clyfar sy’n anfon darlleniadau electronig yn awtomatig at y cyflenwr ynni. Mae hefyd yn darparu gwasanaethau cychwynnol mewn ffatrïoedd i fuddsoddwyr llywodraethau a rhai preifat dros y byd i gyd.

Laser Micromachining Ltd

Wedi’i greu fel menter ar y cyd gyda Phrifysgol Bangor, mae Laser Micromachining Ltd (LML) wedi bod yn tyfu’n gyson yng ngogledd Cymru gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru. Heddiw mae’n un o brif ddarparwyr gwasanaethau gweithgynhyrchu laser y DU.

MC Diagnostics

Diolch i gyllid a gafodd gan Lywodraeth Cymru, mae MC Diagnostics Ltd., cwmni sy’n arbenigo ym maes diagnosteg moleciwlaidd, yn gallu cynnig amrywiaeth ehangach o gynhyrchion.

MedaPhor

Crëwyd MedaPhor gan academyddion ym Mhrifysgol Caerdydd i helpu pobl sy’n cael eu hyfforddi i ddefnyddio offer ym maes uwchsain gael profiad ymarferol hanfodol cyn iddynt gwrdd â’u cleifion cyntaf. Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, mae wedi datblygu a bellach disgwylir y bydd yn cael cyfran sylweddol o’r farchnad fyd-eang, a hwnnw’n werth £400 miliwn.

PPM Technology

John B Jones o PPM Technology yn siarad gyda Busnes Cymru

Princes Gate Water

Canolfan Trosglwyddo Gwybodaeth yn helpu Cwmni D^wr Princes Gate i befrio.