Tan Y Castell

Mae becws traddodiadol o Sir Benfro wedi dechrau ar gyfnod newydd o dwf ar ôl prynu, gyda chymorth cefnogaeth arloesedd Llywodraeth Cymru, robot sy’n cymysgu cacennau.

Tectonic International

Cafodd Tectonic International ei sefydlu ym 1993 i ddarparu gwasanaeth o ansawdd, wedi’i deilwra ar gyfer diwydiant. Erbyn hyn, tyfodd i fod yn arweinydd byd-eang yn y maes argraffu gyda’i gynnyrch wedi’u gosod mewn 70 o wahanol wledydd dros y byd. Ers 2006, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, llwyddodd y cwmni arwain y farchnad drwy ddatblygu gwahanol gynnyrch newydd, arweiniol, gan gynnwys system archwilio print, K3digital.

The R&D Factory Ltd

Cafodd The R&D Factory Ltd ei sefydlu gyda’r nod o elwa ar arloesi. Erbyn hyn, mae ar fin manteisio ar y farchnad blastigion fyd-eang sy’n werth $180 biliwn.

Unimaq Ltd

Mae Unimaq Ltd o Wrecsam yn gwmni pwysig yn y sector dylunio a datblygu offer i ‘addurno’ caniau diodydd. Yn y 5 mlynedd nesaf, mae’n gobeithio dyblu ei weithlu o 50+ o bobl a chadw ei le mewn marchnad ryngwladol sy’n werth biliynau o ddoleri.

Wales Medical Technologies Launchpad

Mae prosiect ‘Launchpad’ Technolegau Meddygol Cymru yn gymysgedd o nawdd cystadleuol ar gyfer Ymchwil a Datblygu a chyngor ac arweiniad arbenigol i fusnesau.

We Predict Ltd

Ar ôl cael ei ffurfio yn 2009, gyda chymorth Llywodraeth Cymru, mae We Predict bellach wedi tyfu i fod yn arweinydd byd-eang ym maes dadansoddi rhagfynegol, gan wasanaethu’r diwydiant moduro yn bennaf.

Welsh Centre for Printing and Coating

Mae Canolfan Argraffu a Chaenu Cymru yn Abertawe yn un o ganolfannau blaenllaw'r Byd o ran ymchwilio a datblygu prosesau argraffu a chaenu. Trwy gymorth gan Lywodraeth Cymru, mae gennym arbenigwyr sydd ag enw da cynyddol ledled y byd.

Workplace Worksafe

Workplace Worksafe, y busnes o Gymru yn adrodd eu hanes.

WriteMedia

Mae Writemedia, cwmni datblygu meddalwedd arweiniol o Sir Benfro, wedi datblygu rhaglen feddalwedd arloesol i reoli athletwyr sydd wedi chwyldroi anghenion cymhleth ac amrywiol yr athletwyr gorau.