Project Enduro

Tyfodd Prosiect Enduro o fod yn gysyniad i fod yn fenter fasnachol sydd ar fin trawsnewid maes beicio mynydd ledled y byd.

Reefshotz and Algal Biotech KTC

Mae Reefshotz yn fenter fasnachol a sefydlwyd gan bobl â diddordeb amatur yn y môr, i edrych ar y prinder bwyd pysgod byw o ansawdd. Mae ar fin cyrraedd marchnad gwerth tua £400miliwn yn y DU.

Riskmonitor

Mae Riskmonitor, ymgynghoriaeth cydymffurfiad statudol sy’n â’i bencadlys yn Llantrisant, ar fin ymestyn ei wasanaethau’n fyd-eang, diolch i ailddatblygu ei raglen rheoli risg.

Senior Flexonics

Drwy ddatblygu Oerydd Ailgylchredeg Nwyon Gwacáu llwyddodd cwmni peirianneg o Grymlyn, gyda help cefnogaeth arloesedd Llywodraeth Cymru, i gadw gwaith a swyddi yng ngwledydd Prydain.

Simulity Labs Limited

Mae Simulity Labs Limited yn darparu datrysiadau Cerdyn Clyfar i’r diwylliant telathrebu di-wifr ar bob cyfandir, marchnad fyd-eang sy’n werth £4biliwn.

Small Business Research Initiative (SBRI)

Diben Menter Ymchwil Busnesau Bach (SBRI) yw cysylltu syniadau arloesol mewn diwydiant â phroblemau yn y sector cyhoeddus

Spectrum

Lansiwyd Spectrum Technologies PLC yn 1989 ac mae’n arwain y byd ym maes dulliau o farcio gwifrau gan ddefnyddio laser. Cafodd ei lansio fel is-gwmni wedi i British Aerospace (BAE Systems) lunio’r ddyfais uwch-fioled cyntaf erioed ar gyfer marcio gwifrau.

Splice Cast Ltd

Mae Splice Cast Ltd yn ddylunydd pwysig sy’n gwneud chwistrellwyr ar gyfer rhoi plastig mewn mowld a chyda’r help y mae wedi’i gael gan Lywodraeth Cymru, mae wedi gallu ehangu ei gynhyrchion a datblygu o fewn marchnadoedd newydd.

Super Rod Ltd

Mae Super Rod Ltd yn dylunio, cynhyrchu a marchnata offer sy’n arbed gwaith llafur ar gyfer gweithwyr gosod ceblau proffesiynol mewn diwydiannau data, telathrebu a chlyweled.