Makefast

Makefast, y busnes o Gymru yn adrodd eu hanes.

Markes International Ltd

Gwneuthurwr arbenigol yn symbylu newid mawr mewn effeithlonrwydd i labordai dadansoddol ledled y byd gyda chymorth cefnogaeth arloesi Llywodraeth Cymru

Mon Naturals

Partneriaeth SMART Llywodraeth Cymru'n hwyluso masnacheiddio eli traddodiadol

 

 

Qioptiq Ltd

Mae Qioptiq Ltd yn arbenigo mewn cynllunio a chynhyrchu cynnyrch optegol a ffotoneg

Rapidbuild

Mae tîm bychan, dan arweiniad adeiladwr tai arbenigol Andy Roberts, o Ogledd Cymru, wedi datblygu a dyfeisio techneg adeiladu gyflym, gwahanol sy’n lleihau amseroedd adeiladu’n sylweddol a gwella ansawdd adeiladu cartrefi newydd.

Red Dragon Manufacturing Ltd

Mae unig weithgynhyrchwr menter gymdeithasol gofrestredig Cymru wedi buddsoddi mewn adeiladau, cyfarpar a gweithdrefnau newydd diolch i gymorth gan raglen SMART Productivity Llywodraeth Cymru.

Riversimple

Riversimple, y busnes o Gymru yn adrodd eu hanes.

RM Group

Busnes Cymraeg RM Group yn dweud ei stori

Ruth Lee

Cwmni manicinau yn dathlu cynnydd mewn cynnyrch