Electroimpact

Cyllid arloesi yn hwyluso contract mawr ac yn hybu twf cwmni awyrofod yng ngogledd Cymru.

Elidir Health

Elidir Health, y busnes o Gymru yn adrodd eu hanes.

Flamgard Calidair

Mae’r gweithgynhyrchwyr o Bont-y-pwl, Flamgard Calidair, yn chwarae rôl allweddol yn y gwaith hirdymor o wneud safle trychineb niwclear 1986 yn Chernobyl yn ddiogel, diolch i gefnogaeth mentergarwch gan Lywodraeth Cymru.

GL Jones Playgrounds KTP

Mae GL Jones Playgrounds yn gwmni teuluol wedi’i leoli ym Methesda, Gwynedd. Yn cyflogi 16 o staff, maent yn arbenigo mewn dylunio a gweithgynhyrchu offer maes chwarae – gan ennill gwobrau am ragoriaeth ac arloesi a gwerthu cynhyrchion ledled y byd.

Gwobrau Arloesedd

Gwobrau Arloesedd yn dathlu dau ddegawd o ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o greadigrwydd.

IQE plc

Cydweithio rhygnwladol yn esgor ar ganlyniadau cadarnhaol.

Laser Wire Solutions

Disgwyl i gwmni o Gymru sy’n dylunio a gweithgynhyrchu peiriannau stripio gwifrau â laser drosi £4 miliwn yn 2017, diolch yn rhannol i gymorth arloesi Llywodraeth Cymru.

LAUGH EMPOWERED PSCI

Cyllid Arbenigedd SMART Llywodraeth Cymru'n cefnogi datblygu cynnyrch newydd i gysuro pobl â dementia dwys.

Leader Optec

Mae cwmni cydosod ceblau ffeibr optig o Gymru yn ehangu i’r farchnad storio data fyd-eang, sydd werth $23 biliwn, diolch i gymorth a chyllid Llywodraeth Cymru.