Darparwyr Cynnydd ar gyfer Llwyddiant

Darparwyr

West Wales and Valleys

Local Authorities Training Providers
Abertawe
Blaenau Gwent
Caerffili
Castell-nedd Port Talbot
Ceredigion
Conwy
Gwynedd
Merthyr Tudful
Pen-y-bont ar Ogwr
Rhondda Cynon Taff
Sir Benfro
Sir Ddinbych
Sir Gaerfyrddin
Torfaen
Ynys Môn
ACT Ltd 
Apprenticeship Learning Solutions LTD
Cwmni Hyfforddiant Cambrian 
Coleg Caerdydd a’r Fro
Coleg Cambria WBL
Coleg Gŵyr Abertawe
Grŵp Llandrillo Menai
ITEC Training Solutions Ltd 
Grŵp Colegau NPTC
Coleg Sir Benfro
PeoplePlus Group Limited 
Torfaen Training
Vocational Skills Partnership (Wales) Ltd

East Wales

Local Authorities  Training providers
Bro Morgannwg
Caerdydd
Casnewydd
Powys
Sir Fynwy
Sir y Fflint
Wrecsam
ACT Ltd
Apprenticeship Learning Solutions LTD
Cwmni Hyfforddiant Cambrian 
Coleg Caerdydd a’r Fro
Coleg Cambria WBL
Grŵp Llandrillo Menai
ITEC Training Solutions Ltd 
Grŵp Colegau NPTC
PeoplePlus Group Limited 
Torfaen Training
Vocational Skills Partnership (Wales) Ltd
 
Provider Telephone Number 
ACT Ltd 029 2046 4727
Apprenticeship Learning Solutions LTD 029 2267 7020
Cwmni Hyfforddiant Cambrian 01938 555893
Coleg Caerdydd a’r Fro 029 2090 8004
Coleg Cambria WBL 0300 30 30 007
Coleg Gŵyr Abertawe 01792 284000
Grŵp Llandrillo Menai 01492 546 666
ITEC Training Solutions Ltd 029 2066 3800
Grŵp Colegau NPTC 01639 648000
Coleg Sir Benfro 01437 753 000
PeoplePlus Group Limited 0800 6816628
Torfaen Training 01633 875929

TRANSITION AWARD Providers

West Wales and Valleys

Local Authorities Training Providers
North Wales
Anglesey
Gwynedd
Conwy 
Denbighshire

ACT Ltd
Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs
Mid Wales
Ceredigion
Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs
South West Wales
Pembrokeshire
Carmarthenshire
Swansea
Neath Port Talbot
CT Ltd
Aspiration Training
Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs
South East Wales
Bridgend
RCT
Merthyr Tydfil
Caerphilly
Blaenau Gwent
Torfaen
 
Aspiration Training
Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs

East Wales 

Local Authorities Training Providers
North Wales
Flintshire
Wrexham
ACT Ltd
Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs
Mid Wales
Powys
Aspiration Training
South East Wales
Vale of Glamorgan
Cardiff
Newport
Monmouthshire
Aspiration Training 
Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs
Provider Telephone Number
ACT Ltd 029 2046 4727
Aspiration Training 029 2117 5352
Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs 029 2074 1000

L2APP/P3 Providers:

West Wales and Valleys

Local Authorities Training Providers
North Wales
Anglesey
Gwynedd
Conwy 
Denbighshire
Mid Wales
Ceredigion
Adult Learning Wales

South West Wales
Pembrokeshire
Carmarthenshire
Swansea
Neath Port Talbot

Adult Learning Wales
South East Wales
Bridgend
RCT
Merthyr Tydfil
Caerphilly
Blaenau Gwent
Torfaen
Adult Learning Wales

East Wales

Local Authorities Training providers
North Wales
Flintshire
Wrexham
Adult Learning Wales
Mid Wales
Powys
Adult Learning Wales
South East Wales
Vale of Glamorgan
Cardiff
Newport
Monmouthshire
ACT Ltd
Provider Telephone Number 
ACT Ltd 029 2046 4727
Adult Learning Wales 03300 580845 or 02920 382431