Holiadur Rhaglen Hyfforddiant

Byddem yn gwerthfawrogi eich sylwadau ynglŷn â'ch profiad ar y cwrs fel y gallwn barhau i wella ansawdd ein hyfforddiant mewnol.

 

Enw:                                                                                                            
Teitl y Swydd:  
Teitl y Cwrs Hyfforddi:  
Dyddiad:  

Dewiswch y sgôr ar gyfer pob adran yn seiliedig ar y meini prawf canlynol:
5 = rhagorol     4 = da    3 = arferol    2 = gweddol    1 = gwael

Rhowch radd i’r hyfforddwr(wyr) ar y canlynol: 5 4 3 2 1
1. Gwybodaeth am y pwnc.               
2. Y gallu i egluro a dangos cysyniadau.             
3. Y gallu i ateb cwestiynau'n gyflawn.               
Graddiwch gynnwys a strwythur yr hyfforddiant: 5 4 3 2 1
4. Pa mor ddefnyddiol oedd y wybodaeth a dderbyniwyd yn ystod yr hyfforddiant.                         
5.Strwythur y sesiwn(ynau) hyfforddi.          
6. Cyflymder y sesiwn(ynau) hyfforddi.          
7. Amseru’r hyfforddiant.          
8. Pa mor ddefnyddiol oedd y taflenni, ac ati.          

9. Beth wnaethoch chi ei fwynhau fwyaf am yr hyfforddiant?

 

 

 

 

10. Pa agweddau ar yr hyfforddiant y gellid eu gwella?

 

 

 

 

11. Beth oedd y pethau allweddol a ddysgwyd gennych ar yr hyfforddiant?

 

 

 

 

12. Sut fyddwch chi’n cymhwyso’r hyfforddiant yn ôl yn y gwaith?

 

 

 

 

13. Unrhyw sylwadau eraill?

 

 

 

 

Diolch i chi am lenwi'r holiadur hwn

Lawrlwythwch

PDF icon