Mae cyfran y cyflogwyr yng Nghymru sy'n darparu hyfforddiant yn amrywio rhwng 62 a 63 y cant. Porwch drwy ein rhaglenni sgiliau yma ...

Bydd y dudalen hon yn agor mewn pum eiliad. Os nad yw eich porwr yn cefnogi hyn:

Cliciwch yma

 

Os nad ydych am i adael y Porth Sgiliau cliciwch Nôl:

Nôl