Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2021

Seremoni Wobrwyo Rithiol, 17 Mehefin 2021

 

Mae cyflogwyr disglair, dysgwyr ysbrydoledig ac ymarferwyr ymroddedig dysgu seiliedig ar waith ledled Cymru wedi cyrraedd rhestrau byrion gornest fawreddog Gwobrau Prentisiaethau Cymru eleni.

Yn y dathliad blynyddol hwn o lwyddiant eithriadol ym maes hyfforddiant a phrentisiaethau, bydd 35 o ymgeiswyr yn cystadlu am wobrau mewn 12 categori mewn seremoni ddigidol ar 17 Mehefin.

Dysgwr y Flwyddyn – Hyfforddeiaethau (Ymgysylltu)

 • Jessica Apps
 • Ross Vincent
 • Lewis O'Neill

Dysgwr y Flwyddyn – Hyfforddeiaethau (Lefel 1)

 • Jamie Hopkins
 • Thibaud Gailliard
 • Chloe Harvey 

Prentis Sylfaen y Flwyddyn

 • Stevie Williams
 • Joel Mallison
 • Bethany Mason

Prentis y Flwyddyn

 • Owen Lloyd
 • William Davies
 • Owain Carbis

Prentis Uwch y Flwyddyn

 • Natalie Morgan
 • Rhyanne Rowlands
 • Ciara  Lynch

Doniau’r Dyfodol

 • Connor Paskell
 • Sophie Williams
 • Ryan Harris

Cyflogwr Bach y Flwyddyn

 • Wales England Care Ltd
 • Compact Orbital Gears Ltd
 • Thomas Skip & Plant Hire Ltd

Cyflogwr Canolig y Flwyddyn

 • Cambria Maintenance Services Limited
 • Andrew Scott Ltd
 • Convey Law

Cyflogwr Mawr a Macro-gyflogwr y Flwyddyn

 • Heddlu Dyfed-Powys Police
 • Aspire Blaenau Gwent & Merthyr Tydfil
 • DOW
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Asesydd y Flwyddyn Dysgu Seiliedig ar Waith

 • Matt Redd
 • Lydia Harris
 • Rebecca Strange

Tiwtor y Flwyddyn Dysgu Seiliedig ar Waith

 • Hannah Kane-Roberts
 • Stephanie Fry
 • Karen Richards