ADTRAC

Mae ADTRAC yn galluogi busnesau i helpu pobl ifanc 16-25 oed di-waith i ddatblygu sgiliau parod i waith a magu’r hyder i  symud ymlaen i waith, addysg neu hyfforddiant.

Gall unrhyw fusnes yng ngogledd Cymru gymryd rhan yn ADTRAC a darparu cyfleoedd i bobl ifanc ddi-waith mewn amryw o ffyrdd, yn cynnwys: 

  • Gwirfoddoli
  • Lleoliadau gwaith
  • Prentisiaethau
  • Cyflogaeth lawn amser

Dyma’r manteision i fusnesau

Mae cyfle i fusnesau sy'n cymryd rhan cael: 

  • Mynediad at piblinell talent y dyfodol ni ystyriwyd o’r blaen. 
  • Datblygu sgiliau rheoli gweithwyr i gefnogi pobl ifanc ar brofiad gwaith. 
  • Creu delwedd gadarnhaol yn y gymuned leol drwy ymgysylltu â materion cymdeithasol.

Y camau nesaf

Galwch Llinell Gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000, cysylltwch â ni neu ewch i https://www.gllm.ac.uk/adtrac/ er mwyn cysylltu â’ch tîm lleol.

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Rhestr Wirio Rhaglen Cronfeydd yr UE yng Nghymru
Ardal Cyflenwi Gogledd Cymru
European Social Fund
Statws  Ar Gau
A gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop? Ydi
Arweinydd y Rhaglen

Grŵp Llandrillo Menai