Mae ITV Cymru yn cyflogi Safyan Iqbal yn ei Bencadlys ym Mae Caerdydd. Roedd e wastad wedi eisiau gweithio ym myd teledu ond roedd yn poeni y byddai bod yn fyddar yn rhwystr iddo.

Darllenwch ragor


Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen