Gan weithio ar y cyd â Cambrian Training a Choleg Henffordd, mae Radnor Hills yn cynnig prentisiaethau yn y rhan fwyaf o sectorau'r busnes gan gynnwys rheoli, gweithgynhyrchu, diogelwch bwyd a pheirianneg drydanol a mecanyddol.

Darllenwch ragor


Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen