Yn sgil ei awydd i gynnig mwy o lwybrau gwahanol i'r sector treftadaeth, penderfynodd yr awdurdod lleol gyflogi'i prentis Allgymorth Treftadaeth cyntaf ym mis Medi 2019. Ers cryfhau'r tîm gyda'r prentis Esta Lewis, dywedodd Sara Maggs, Rheolwr Gweithrediadau'r Gwasanaethau Treftadaeth, fod ei rôl wedi bod yn allweddol i ddatblygiad yr Adran dros y flwyddyn ddiwethaf.

Darllenwch ragor


Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen