Templed Manyleb y Person

Meini Prawf Hanfodol Dymunol
Profiad / Gwybodaeth

 

Dylai hyn fod yn gysylltiedig â gweithgareddau penodol e.e. "profiad o dechnegau Rheoli Prosiect PRINCE2", yn hytrach nag amser a dreuliwyd.  Gall gosod gofyniad o ran hyd wasanaeth fod yn wahaniaethol e.e. "5 mlynedd o brofiad yn ofynnol". 

 

 

   
Sgiliau

 

Meddyliwch am sgiliau yn y Gymraeg, iaith Ewropeaidd, TG, technegol, neu sgiliau perthnasol eraill.

 

 

   
Cymwysterau

 

Cofiwch gynnwys cymwysterau academaidd, galwedigaethol neu broffesiynol sy'n berthnasol i'r swydd.

 

 

   
Cyfleoedd Ddatblygu

 

Cofiwch gynnwys unrhyw gyfleoedd ar gyfer twf personol, sgiliau ychwanegol neu ddatblygiad gyrfa.

 

 

   

Lawrlwythwch

PDF icon