Arolwg Sgiliau

Mae datblygu sgiliau o fewn y busnes yn helpu i sicrhau yr ydym yn gallu ymateb i newidiadau a datblygiadau newydd, ac yr ydych yn gallu tyfu’n broffesiynol ac yn bersonol.  Gwerthfawrogwn gael eich sylwadau ar ofynion presennol eich swydd ac yn y dyfodol.

Enw:                                                                        
Teitl y swydd:  
Tîm / Adran:  
 1.  Yn eich barn chi beth yw prif dasgau a chyfrifoldebau’r swydd?
   
 2. Sut, os o gwbl, yn eich barn chi allai’r swydd newid yn ystod y flwyddyn nesaf?
   
 3. A oes unrhyw feysydd sgiliau, gwybodaeth neu ddealltwriaeth sydd eu hangen yn y swydd nad ydynt wedi’u sefydlu eisoes?
   
 4. Ym mha ffyrdd, os o gwbl, hoffech chi wella’r dull y caiff y swydd ei gwneud yn ystod y flwyddyn nesaf?
   
 5. Beth, os rhywbeth, ydych chi’n rhagweld bydd yn achosi anhawster neu broblem i chi gyda’r swydd, yn ystod y flwyddyn nesaf?
   
 6. Beth, os rhywbeth, ellir ei wneud i helpu wneud y gwaith yn well yn ystod y flwyddyn nesaf?
   
 7. A oes unrhyw brofiad, sgiliau, gwybodaeth neu gymwysterau nad ydynt yn cael eu defnyddio yn y swydd, y gellir gwneud defnydd ohonynt?
   
 8. Pa weithgareddau hyfforddi a datblygu gallai wella’r modd y mae’r swydd, yn cael ei gwneud?
   
 9. A oes unrhyw beth yn digwydd sy’n rhwystro’r swydd rhag cael ei gwneud yn effeithiol?
   
 10. Unrhyw sylwadau eraill?
   

Lawrlwythwch

PDF icon