Dadansoddi Anghenion Hyfforddi (DAH)

Nodwch y meysydd a staff i gael eu hadolygu; mewn busnes bach gall hyn fod yr holl (sefydliad cyfan) neu mewn busnes canolig i fawr bydd hyn yn sefydliadol, adran / tîm, ac / neu’n benodol i’r swydd.

Anghenion sefydliadol

Sgiliau technegol

Sgiliau TG Sgiliau Hanfodol Sgiliau Eraill
e.e. technoleg arbenigol, dylunio gwefannau, rheoli prosiect e.e. defnyddio Word / Excel / meddalwedd arall, cyhoeddi bwrdd gwaith e.e. ateb y ffôn, ysgrifennu dogfennau, cyfrifo costau / TAW e.e. arwain a rheoli, iechyd a diogelwch, gwasanaethau cwsmeriaid, marchnata
       
       
       
       

 

Adran / Tîm / Anghenion Swydd

Enw

Adran Teitl y Swydd Blynyddoedd y cyflogwyd Hyfforddiant/Cymwysterau
         
         
         
         
         

 

Anghenion Unigol

Enw

Teitl y Swydd Cyfrifoldebau Hyfforddiant Cymwysterau
         
         
         
         
         

 

Lawrlwythwch

PDF icon