Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg STEM

Mae Cymru angen mwy.. 

Genetegwyr, Therapyddion, Fferyllwyr, Peirianwyr, Nyrsys, Technegwyr medrus, Technolegwyr Tecstilau, Biolegwyr Morol, Meddygon, Cyfrifwyr, Crefftau Adeiladu Medrus, Dylunwyr, STEM Athrawon, Gwyddonwyr Amgylcheddol, rhaglenwyr Cyfrifiadurol. 

Golwg ar STEM
Golwg ar STEM

STEM

  • Gwyddoniaeth
  • Technoleg
  • Peirianneg
  • Mathemateg.
Arloesi a Gwyddoniaeth
Arloesi a Gwyddoniaeth

Drwy ddarganfyddiadau gwyddonol, rydym yn datblygu syniadau a dulliau arloesol a fydd o gymorth i wella'n hiechyd, diogelu ein hamgylchedd naturiol a chyfrannu at ein ffyniant yn y dyfodol. 

Academi Wyddoniaeth Genedlaethol
Academi Wyddoniaeth Genedlaethol

Prif rôl yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol (NSA) yw gwella’r ffordd y dysgir gwyddoniaeth yn anffurfiol ledled Cymru.

Tueddiadau Swyddi (Gyrfa Cymru)
Tueddiadau Swyddi (Gyrfa Cymru)

Y pynciau STEM yw Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg.

Cymwys am Oes - Ffocws ar wyddoniaeth
Cymwys am Oes - Ffocws ar wyddoniaeth

Nod yr ymgyrch Ffocws ar wyddoniaeth yw tynnu sylw at bwysigrwydd gwyddoniaeth fel pwnc ac mewn perthynas â gyrfaoedd i bobl ifanc yng Nghymru yn y dyfodol.

Dysgu STEM (Saesneg yn unig)
Dysgu STEM (Saesneg yn unig)

Gweithio i sicrhau addysg o'r radd flaenaf ar gyfer yr holl bobl ifanc mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM).

EESW STEM
EESW STEM

Ai chi yw seren peirianneg nesaf Cymru?Dyma’ch cyfle i gymryd rhan, cwrdd â phobl newydd, dysgu sgiliau newydd a chael hwyl! 

Gwefan Fforwm Ymchwil Cyfarwyddyd Cenedlaethol (Saesneg yn unig)
Gwefan Fforwm Ymchwil Cyfarwyddyd Cenedlaethol (Saesneg yn unig)

Mae gwefan NGRF gwybodaeth ar 25 sectorau a meysydd galwedigaethol eang. (Saesneg yn unig.)

icon