Newyddion Sgiliau a Chyflogadwyedd

Gwybodaeth a chyhoeddiadau ar sgiliau, hyfforddiant a materion cyflogadwyedd o ystod o ffynonellau.


 

Addysg a Sgiliau

gan Llyw.Cymru

Digwyddiadau i Ddod

Digwyddiadur Busnes Cymru:

Defnyddiwch y cysylltiadau cyflym isod i weld rhai o’r digwyddiadau sgiliau a hyfforddiant nesaf:

Sgiliau a Hyfforddiant
28 Ion 2020
Colledion Ŵyna Rhan 1 – Erthylu a Maeth
Llandeilo
Bydd mynychwyr yn dysgu am y prif ffactorau sy’n...
28 Ion 2020
Rheoli Parasitiaid Defaid 2 - Clafr, Llau a Llyngyr yr Iau
Usk
Bydd mynychwyr y gweithdy yn dysgu am y sefyllfa bresennol...
29 Ion 2020
Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gwerthwch Fwy Drwy Ddefnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol
Tenby
Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u...
29 Ion 2020
Environmental Impact & Sustainability
Baglan
This course provides an overview of environmental legislation...
29 Ion 2020
Rheoliadau Gwifrau Trydan IET 18fed Argraffiad
Cardiff
Mae’r cwrs 18fed Argraffiad newydd hwn yn gymhwyster...
29 Ion 2020
Digwyddiad Cyllid Cymunedol Ar Y Cyd
Penarth
Digwyddiad arbennig am ddim i grwpiau cymunedol a gwirfoddol...
29 Ion 2020
Colledion Ŵyna Rhan 2 - Colledion ar ôl ŵyna - rhwng ŵyna a diddyfnu
Haverfordwest
Bydd mynychwyr yn dysgu am y prif ffactorau sy'n arwain...
29 Ion 2020
Taith y Cwsmer Newydd mewn Oes Ddigidol
Wrexham
Marchnatwr Siartredig yw Angela Witter gyda dros 35...
29 Ion 2020
Gweithdy Dolur Rhydd Feirysol Buchol (BVD)
Lampeter
Bydd mynychwyr yn dysgu am arwyddion clinigol,...
30 Ion 2020
Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gwerthwch Fwy Drwy Ddefnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol
Hengoed
Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u...
30 Ion 2020
Gweithdy Lleihau Cloffni yn y Fuches Laeth
Nevern
Bydd mynychwyr yn cael cyfle i wella eu gwybodaeth...
30 Ion 2020
Colledion Ŵyna Rhan 2 - Colledion ar ôl ŵyna - rhwng ŵyna a diddyfnu
Meifod
Bydd mynychwyr yn dysgu am y prif ffactorau sy'n arwain...
Fwy o Ddigwyddiadau

Top

Busnes, yr economi ac arloesi

gan Llyw.Cymru →

Ffynhonnell

Press Data

Apprenticeships
Prentisiaethau

Mae cyfraddau llwyddiant ar gyfer y fframwaith prentisiaethau dros 80% yn gyson.

ReAct
ReAct

Drwy recriwtio rhywun sydd wedi cael ei ddiswyddo, gallwch fanteisio ar y Cynllun Gweithredu ar Ddiswyddiadau (ReAct).

Jobs Growth Wales
Twf Swyddi Cymru

Manteisio ar gronfa o frwdfrydedd - cewch help i ddod o hyd i'r person cywir ar gyfer eich busnes.

Ystadegau diweddaraf Ymchwil ar Addysg a Sgiliau

Ystadegau diweddaraf Ymchwil ar Addysg a Sgiliau

Hysbysiadau Llywodraeth Cymru

Hysbysiadau →

5 rheswm da pam y dylai busnesau fuddsoddi mewn gweithwyr hŷn
5 rheswm da pam y dylai busnesau fuddsoddi mewn gweithwyr hŷn

Oeddech chi’n gwybod? O fewn pum mlynedd bydd 1 o bob 3 person o oedran gweithio yng Nghymru dros eu 50 oed.