Proffil Sgiliau

Weithiau gall fod yn anodd dod o hyd i'r amser neu weithio allan pa hyffordiant a datblygiad sydd eu hangen arnoch, neu hyd yn oed sut i flaenoriaethu beth i'w wneud. 

Mae ein Proffil Sgiliau yn gwneud pethau'n haws drwy fynd a chi cam wrth gam drwy proses syml.

Mae wedi'i cael ei gynllunio i'ch helpu i nodi meysydd posibl y datblygaid sgiliau y gall fod angen i chi fynd i'r afael ai sichrau bod eich busnes yn perfformio i'w llawn botensial.

 

Proffil Sgiliau


Dim ond yn cymryd ychydig funedau i'w gwblhau ac yn gofyn am eich: 

 • sgiliau cyflogadwyedd
 • recriwtio
 • dysgu a datblygu busnes
 • sgiliau arwain a rheoli
 • sgiliau penodol i'r swydd
 • sgiliau a chymwysterau
 • sgiliau iaith Gymraeg

Ar ddiwedd byddwch yn cael adroddiad Proffil Sgiliau sy'n crynhoi eich ymatebion ac yn rhoi darlun cyffredinol o'r eich hunanasesiad yn y meysydd uchod.

Bydd hefyd yn gallu sbarduno galwad gan ein tim Llinell Gymorth Busnes a fy'n:

 • trafod hyfforddi staff priodol all fod ar gael i chi
 • eich helpu chi i gael mynediad at gyrsiau hyfforddi
 • adolygu eich proffil sgiliau a chanlyniadau
 • archwilio'r hyn y gallech ei wneud nesaf

 

Manteision cwblhau'r Proffil Sgiliau

 • Mae'n creu proffil unigryw o sgiliau eich busnes a meysydd lle gallech ddatblygu
 • Mae'n gallu sbarduno cefnogaeth gan y llinell gymorth Busnes Cymru
 • Mae'n darparu cymorth yn cyrchu cefnogaeth bellach
 • Mae'n eich helpu i wybod ble i ganolbwyntio a blaenoriaethu eich gweithredoedd
 • Mae'n gyflym ac yn hawdd i gael trosolwg ar unwaith o anghenion sgiliau eich busnes