Proffil Sgiliau

Weithiau gall fod yn anodd dod o hyd i'r amser i weithio allan pa ddatblygiadau sgiliau sydd eu hangen arnoch, neu sut i flaenoriaethu eich hyfforddiant. 

Mae ein Proffil Sgiliau yn gwneud pethau'n haws drwy fynd a chi cam wrth gam drwy proses syml mewn ychydig o funedau.

Fe'i cynlluniwyd i'ch helpu i nodi meysydd datblygu sgiliau posibl y gallai fod eu hangen arnoch i sicrhau bod eich busnes yn perfformio i'w llawn botensial.


Pam chwblhau Proffil Sgiliau...