Proffil Sgiliau

Weithiau gall fod yn anodd dod o hyd i'r amser neu weithio allan pa hyffordiant a datblygiad sydd eu hangen arnoch, neu hyd yn oed sut i flaenoriaethu beth i'w wneud. 

Mae ein Proffil Sgiliau yn gwneud pethau'n haws drwy fynd a chi cam wrth gam drwy proses syml.

Mae wedi'i cael ei gynllunio i'ch helpu i nodi meysydd posibl y datblygaid sgiliau y gall fod angen i chi fynd i'r afael ai sichrau bod eich busnes yn perfformio i'w llawn botensial.


Pam chwblhau Proffil Sgiliau...