Proffil Sgiliau

Weithiau gall fod yn anodd dod o hyd i'r amser i flaenoriaethu a chynllunio'r hyfforddiant a'r datblygiad sydd eu hangen ar eich staff. 

Mewn ychydig o funudau, gall y Proffil Sgiliau helpu drwy fynd a chi cam wrth gam drwy broses syml i nodi eich cryfderau ac egluro meysydd i ddatblygu.

 


Pam chwblhau Proffil Sgiliau...