Addysg a Gwasanaethau Gwybodaeth

Fframwaith Prentisiaethau yn Gwybodaeth, Cyngor ac Arweiniad FR04209

Rhif y Fframwaith: FR04209   Rhifyn: 7   Dyddiad: 11/01/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Learning and Skills Improvement Service ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 3 a 4 o fewn y galwedigaethau  Addysg a Gwasanaethau Gwybodaeth. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae'r Lefel 3 Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, yn cynnwys Swyddog Cefnogi Teuluoedd, Ymgynghorydd Personol, Hyfforddwr Swydd/Cyflogadwyedd, Prosiect/Gweithiwr Cefnogi/Swyddog.

Mae'r Lefel 4 Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, yn cynnwys Uwch Weithiwr/Gydlynydd Prosiect, Cydlynydd Ymgysylltu â Chyflogwyr/Uwch Frocer Swyddi/Uwch Ymgynghorydd Ymgysylltu, Cynorthwy-ydd Gyrfaoedd.

DEILLIANNAU GORFODOL

Bydd y corff dyfarnu priodol yn gwirio sut yr asesir cyflawni'r cymwysterau hyn. Rhaid i unigolion gwblhau:

  • Naill ai gymhwyster cymhwysedd a gwybodaeth neu gymhwyster sy'n cyfuno'r ddwy elfen o un o'r llwybrau canlynol 
  • Sgiliau Hanfodol a'r Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth a nodir isod 

Llwybrau ar gyfer y Fframwaith hwn ar lefel 3:

Llwybr 1: Cyngor ac Arweiniad, Llwybr 2: Gwasanaethau'n gysylltiedig â chyflogaeth.

Llwybrau ar gyfer y Fframwaith hwn ar lefel 4:

Llwybr 1: Cyngor ac arweiniad, Llwybr 2: Gwasanaethau'n gysylltiedig â chyflogaeth, Llwybr 3: Gwybodaeth a Chyngor Gyrfaoedd.

Sgiliau Hanfodol Cymru:

Lefel 3 Prentisiaethau
Lefel Cymhwyso Rhif 2,  Lefel Gyfathrebu 2,   Lefel TGCh 1

Lefel 4 Prentisiaethau
Lefel Cymhwyso Rhif 3,  Lefel Gyfathrebu 2,   Lefel TGCh 1

Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth

Mae'r wybodaeth a'r broses sefydlu sylfaenol sy'n ymwneud â Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth yn y gweithle yn ddewisol. 

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch:

Learning and Skills Improvement Service


Fframwaith Prentisiaethau yn Dysgu a Datblygu FR04241

Rhif y Fframwaith: FR04241   Rhifyn: 7   Dyddiad: 12/02/2018    

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Learning and Skills Improvement Service ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 3 o fewn y galwedigaethau Addysg a Gwasanaethau Gwybodaeth. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae'r Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, yn cynnwys Ymgynghorydd Dysgu a Datblygu, Swyddog Datblygu Hyfforddiant, Aseswr/Gwiriwr, Hyfforddwr/Cyfarwyddwr Sgiliau.

DEILLIANNAU GORFODOL

Bydd y corff dyfarnu priodol yn gwirio sut yr asesir cyflawni'r cymwysterau hyn. Rhaid i unigolion gwblhau:

  • Naill ai gymhwyster cymhwysedd a gwybodaeth neu gymhwyster sy'n cyfuno'r ddwy elfen o un o'r llwybrau canlynol 
  • Sgiliau Hanfodol a'r Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth a nodir isod 

Llwybrau ar gyfer y Fframwaith hwn ar lefel 3:

Llwybr 1: Prentisiaeth mewn Dysgu a Datblygu

Sgiliau Hanfodol Cymru:

Lefel Cymhwyso Rhif 2,  Lefel Gyfathrebu 2,   Lefel TGCh 2

Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth

Mae'r wybodaeth a'r broses sefydlu sylfaenol sy'n ymwneud â Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth yn y gweithle yn ddewisol. 

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch:

Learning and Skills Improvement Service


Gellir cael mwy o wybodaeth hefyd gan:

FEAD DfES
Ty Afon
Bedwas Rd
Bedwas
Cf83 8WT     
DfES-ApprenticeshipUnit@wales.gsi.gov.uk
Gwefan   website: www.llyw.cymru www.gov.wales