Fframweithiau Prentisiaeth

Mae prentisiaethau yng Nghymru ar gael ar draws ystod eang o sectorau ac mae'r fframweithiau hyn yn cael eu cyhoeddi gan yr Awdurdod Cyhoeddi priodol.

Mae Llywodraeth Cymru yn comisiynu datblygiad fframweithiau prentisiaeth flaenoriaeth newydd a diwygio i'w defnyddio yng Nghymru. 
Gellir cael crynodeb gweithredol o gynnwys y fframweithiau hyn trwy ddewis y sector perthnasol isod:

Gallwch weld yr holl fframweithiau llawn sydd ar gael yng Nghymru yma (Saesneg).