Ynni

Fframwaith Prentisiaethau yn Rheoli Adnoddau Cynaliadwy

Rhif y Fframwaith: FR03105   Rhifyn: 7   Dyddiad: 25/09/2014

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Energy & Utility Skills ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 a 4 o fewn y galwedigaethau Ynni. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Gweithiwr Cyfleuster Ailgylchu Deunyddiau (Casglwr/Dosbarthwr) / Gweithiwr Ailgylchu (Derbyn a Gwahanu / Prosesu). Gweithiwr Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartrefi. Glanhawr Strydoedd Llafuriol/Mecanyddol, Gyrrwr/Gweithiwr Casglu Deunyddiau Ailgylchu

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Goruchwylydd (Arweinydd Tim) Ailgylchu / Casglu Gwastraff. Goruchwylydd Gorsaf Trosglwyddo Gwastraff. Goruchwylydd Triniaeth Gwastraff (Ffisegol/Cemegol/Thermol). Goruchwylydd Triniaeth Fiolegol (Compostio Caeedig / Rhesgompostio / Treulio Anaerobig). Goruchwylydd Tirlenwi. Swyddog Cynaliadwyedd

Mae Prentisiaeth Lefel 4 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Rheolwr Fflyd. Rheolwr Gwastraff. Rheolwr Casglu Gwastraff. Rheolwyr Gweithrediadau Casglu Gwastraff. Rheolwr Gorsaf Trosglwyddo Gwastraff. Rheolwr Gwastraff Cartrefi. Rheolwr Canolfan Ailgylchu. Rheolwr Tirlenwi. Rheolwr Cynaliadwyedd

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Energy & Utility Skills


Fframwaith Prentisiaethau yn Gosodiadau Mesuryddion Deallus (Tanwydd Deuol) 

Rhif y Fframwaith: FR03956   Rhifyn: 3   Dyddiad: 05/10/2016

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Energy & Utility Skills ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 3 o fewn y galwedigaethau Ynni. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae'r Brentisiaeth hon yn ceisio darparu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i ddod yn Weithiwr Gosod Mesuryddion Deallus (Tanwydd Deuol)

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Energy & Utility Skills.


Fframwaith Prentisiaethau yn Y Diwydiant Nwy (Cymru)

Rhif y Fframwaith: FR03989   Rhifyn: 8   Dyddiad: 03/11/2016    

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Energy & Utility Skills ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y galwedigaethau Ynni. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Gosodwr Cyflenwad Nwy - (Hunan-osod / Dosbarthu / Atgyweirio a Chynnal a Chadw). Gosodwr Gwasanaeth Nwy - (Hunan-osod / Dosbarthu / Atgyweirio a Chynnal a Chadw).

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Gweithiwr ar Alwad. Peiriannydd Gosod Nwy / Peiriannydd Cynnal a Chadw Nwy / Peiriannydd Gosod a Chynnal a Chadw Nwy - (Gwresogi Dwr a Gwres Canolog sy'n rhedeg ar Nwy). Peiriannydd Gosod Nwy / Peiriannydd Cynnal a Chadw Nwy - (Gwresogi Nwy ac Effeithlonrwydd Ynni). Crefftwr, Technegydd, Technegydd Rhwydwaith, Uwch-dechnegydd Rhwydwaith

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Energy & Utility Skills


Fframwaith Prentisiaethau yn Gwaith Niwclear

Rhif y Fframwaith: FR04056   Rhifyn: 5   Dyddiad: 27/03/2017

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Cogent ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 5 o fewn y galwedigaethau Ynni. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae'r Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau o fewn y Diwydiannau Niwclear, yn cynnwys Gweithredwr Datgomisiynu, Monitor Ymbelydredd, Arweinydd Tîm Monitor Ymbelydredd, Monitor Ffiseg Iechyd

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Cogent


Fframwaith Prentisiaethau yn Sector Pŵer

Rhif y Fframwaith: FR04146   Rhifyn: 5   Dyddiad: 26/10/2017

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Energy & Utility Skills ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 2 a 3 o fewn y galwedigaethau Ynni. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae'r Lefel 2 Brentisiaeth hon yn ceisio darparu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i ddod yn Weithiwr Cynnal Gwifrau, Ffitiwr Trydanol, Gweithiwr Gosodwr Ceblau.

Mae'r Lefel 3 Brentisiaeth hon yn ceisio darparu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i ddod yn Dechnegydd Tyrbinau Gwynt dan brentisiaeth.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Energy & Utility Skills.


Fframwaith Prentisiaethau yn Y Diwydiant Dŵr 

Rhif y Fframwaith: FR04169   Rhifyn: 7   Dyddiad: 13/11/2017


Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Energy & Utility Skills ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 2, 3 a 4 o fewn y galwedigaethau Ynni. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae'r Lefel 2 Brentisiaeth hon yn ceisio darparu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol ar gyfer amryw o rolau yn cynnwys Gweithiwr Dosbarthu Dŵr, Gweithiwr sy'n delio â chyflenwadau dŵr sy'n Gollwng, Gweithiwr Glanhau a Chynnal Carthffosiaeth, Carthffosiaeth. Gweithiwr Cynnal a Thrwsio Rhwydwaith Carthffosiaeth.

Mae'r Lefel 3 Brentisiaeth hon yn ceisio darparu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol ar gyfer amryw o rolau yn cynnwys Gweithiwr sy'n delio â chyflenwadau dŵr sy'n Gollwng mewn ardal, Technegydd Adeiladu Rhwydwaith, Archwiliwr Ffitiadau, Technegydd Dŵr Gwastraff.

Mae'r Lefel 4 Brentisiaeth hon yn ceisio darparu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol ar gyfer amryw o rolau yn cynnwys Rheolwr Rhwydwaith, Rheolwr  sy'n delio â chyflenwadau dŵr sy'n Gollwng, Technegydd Dylunio/Peiriannydd Prosiect, Modelwr Rhwydwaith (dan hyfforddiant).

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Energy & Utility Skills.


Gellir cael mwy o wybodaeth hefyd gan:

FEAD DfES
Ty Afon
Bedwas Rd
Bedwas
Cf83 8WT     
DfES-ApprenticeshipUnit@wales.gsi.gov.uk
Gwefan   website: www.llyw.cymru www.gov.wales

PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon