Arlwyo a Lletygarwch

Fframwaith Prentisiaethau yn Lletygarwch ac Arlwyo

Rhif y Fframwaith: FR04063   Rhifyn: 13

Cytunwyd ar gynnwys y fframwaith hwn gan People 1st ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y galwedigaethau Arlwyo a Lletygarwch. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae'r Lefel 2 Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau mewn Lletygarwch, yn cynnwys Gwasanaeth Cwsmeriaid, Gwasanaethau Bwyd a Diod, Derbynfa Blaen Tŷ a Chadw Tŷ

Mae'r Lefel 3 Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau uwch mewn Lletygarwch, yn cynnwys Rheolwr Cyffredinol Cynorthwyol, neu Reolwr Rhanbarthol, Lletygarwch ac Arlwyo (Patisserie a Melysion).

DEILLIANNAU GORFODOL

Bydd y corff dyfarnu priodol yn gwirio sut yr asesir cyflawni'r cymwysterau hyn. Rhaid i unigolion gwblhau:

  • Naill ai gymhwyster cymhwysedd a gwybodaeth neu gymhwyster sy'n cyfuno'r ddwy elfen o un o'r llwybrau canlynol
  • Sgiliau Hanfodol a'r Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth a nodir isod

Llwybrau ar gyfer y fframwaith hwn ar lefel 2:

Llwybr 1: Gwasanaethau Lletygarwch, Llwybr 2: Gwasanaeth Bwyd a Diod, Llwybr 3: Cynhyrchu a Choginio Bwyd, Llwybr 4: Coginio Proffesiynol, Llwybr 5: Cadw Tŷ, Llwybr 6: Derbynfa Blaen Tŷ, Llwybr 7: Cogyddion yn y Diwydiant Lletygarwch Trwyddedig

Llwybrau ar gyfer y fframwaith hwn ar lefel 3:

Llwybr 1: Coginio Proffesiynol, Llwybr 2: Patisserie a Melysion, Llwybr 3: Goruchwyliaeth ac Arweinyddiaeth Lletygarwch, Llwybr 4: Goruchwyliaeth Allfa Adwerthu Lletygarwch

Sgiliau Hanfodol Cymru:

Lefel 2 Prentisiaethau

Lefel Cymhwyso Rhif 1,  Lefel Gyfathrebu 1,   Lefel TGCh Amherthnasol

Lefel 3 Prentisiaethau

Lefel Cymhwyso Rhif 2,  Lefel Gyfathrebu 2,   Lefel TGCh Amherthnasol

Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth

Mae'r wybodaeth a'r broses sefydlu sylfaenol sy'n ymwneud â Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth yn y gweithle yn ofynnol.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: People 1st

Gellir cael mwy o wybodaeth hefyd gan:

FEAD DfES
Ty Afon
Bedwas Rd
Bedwas
Cf83 8WT     
DfES-ApprenticeshipUnit@wales.gsi.gov.uk
Gwefan   website: www.llyw.cymru www.gov.wales