Arlwyo a Lletygarwch

Fframwaith Prentisiaethau yn Cuisine Crefftus - anstatudol

Rhif y Fframwaith: FR01398     Rhifyn: 2     Dyddiad:  05/07/2012

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan People 1st ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y sector Arlwyo a Lletygarwch. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Dirprwy Gogydd, Demi-Chef a Chef de Partie.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Sous Chef ac Uwch-gogydd.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: People 1st


Fframwaith Prentisiaethau yn Lletygarwch Trwyddedig

Rhif y Fframwaith: FR03148    Rhifyn: 3    Dyddiad:  28/01/2015

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan People 1st ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y sector Arlwyo a Lletygarwch. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys barmon a gweinydd.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys rheolwr bar ac arweinydd tîm barmyn.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: People 1st


Fframwaith Prentisiaethau yn Rheoli Lletygarwch

Rhif y Fframwaith: FR03961    Rhifyn: 4    Dyddiad:  07/10/2016

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Instructus ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 4 o fewn y sector Arlwyo a Lletygarwch. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 4 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys dirprwy reolwr cyffredinol, rheolwr blaen swyddfa, a rheolwr gweithrediadau neu unedau.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Instructus


Fframwaith Prentisiaethau yn Cuisine Proffesiynol

Rhif y Fframwaith: FR04023     Rhifyn: 1    Dyddiad:  15/02/2017

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan People 1st ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 4 o fewn y sector Arlwyo a Lletygarwch. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 4 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys uwch-gogydd.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: People 1st


Fframwaith Prentisiaethau yn Lletygarwch ac Arlwyo

Rhif y Fframwaith: FR04063   Rhifyn: 13

Cytunwyd ar gynnwys y fframwaith hwn gan People 1st ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y galwedigaethau Arlwyo a Lletygarwch. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae'r Lefel 2 Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau mewn Lletygarwch, yn cynnwys Gwasanaeth Cwsmeriaid, Gwasanaethau Bwyd a Diod, Derbynfa Blaen Tŷ a Chadw Tŷ

Mae'r Lefel 3 Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau uwch mewn Lletygarwch, yn cynnwys Rheolwr Cyffredinol Cynorthwyol, neu Reolwr Rhanbarthol, Lletygarwch ac Arlwyo (Patisserie a Melysion).

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: People 1st


Gellir cael mwy o wybodaeth hefyd gan:

FEAD DfES
Ty Afon
Bedwas Rd
Bedwas
Cf83 8WT     
DfES-ApprenticeshipUnit@wales.gsi.gov.uk
Gwefan   website: www.llyw.cymru www.gov.wales

PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon