Gwyddorau Bywyd

Fframwaith Prentisiaeth mewn Gwyddor Bywyd a Diwydiannau Gwyddonol Cysylltiedig Lefel 4 (Cymru)

Rhif y Fframwaith: FR04061  Rhifyn: 2  Dyddiad: 09/07/2017

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Cogent ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 4 o fewn y sector Gwyddorau Bywyd. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae'r Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau yn cynnwys Technegydd Gwyddor Bywyd, Technegydd Gwyddoniaeth Cemegol, Technegydd Gwyddor Bwyd, Technegydd Datblygu Prosesau

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Cogent


Fframwaith Prentisiaethau yn Gweithrediadau Prosesu Polymerau - Anstatudol (Cymru)

Rhif y Fframwaith: FR04316  Rhifyn: 1  Dyddiad: 25/07/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Cogent ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y sector Gwyddorau Bywyd. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Gweithredwr Prosesu Polymerau / Deunyddiau Cyfansawdd

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Gweithredwr /Technegydd Cynhyrchu

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Cogent


Fframwaith Prentisiaethau yn Technegwyr Labordai a Gwyddoniaeth (Cymru)

Rhif y Fframwaith: FR04441  Rhifyn: 4  Dyddiad: 13/09/2019 

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Cogent ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y sector Gwyddorau Bywyd. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Technegydd Labordy Technegydd Gwyddoniaeth Addysg (Cyffredinol) a Labordy,  Technegydd Gwyddoniaeth Addysg (Cynnal a Chadw) / Labordy (Safonau, Cynnal a Chadw ac Ansawdd), Technegydd Dadansoddi Labordy, Technegydd Labordy (Prosesu, Rheoli a Phrofi), Technegydd Labordy (Meteoroleg), Technegydd Labordy (Ffiseg Iechyd, Dadansoddi Biolegol /Cemegol), Technegydd Labordy (Pobl ac Anifeiliaid),  Cynorthwyydd Labordy Meddygol Profion GLP / GCP Therapiwtig a Diagnostig.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Technegydd Labordy Technegydd Gwyddoniaeth Addysg (Cyffredinol) a Labordy,  Technegydd Gwyddoniaeth Addysg (Cynnal a Chadw), Technegydd Labordy (Prosesu), Technegydd Gweithgynhyrchu Labordy, Technegydd Labordy (Eplesu), Technegwyr Labordy (Gofal Iechyd - Haematoleg), Technegwyr Labordy Clinigol (Microbioleg).

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Cogent


Gellir cael mwy o wybodaeth hefyd gan:

FEAD DfES
Ty Afon
Bedwas Rd
Bedwas
Cf83 8WT     
DfES-ApprenticeshipUnit@wales.gsi.gov.uk
Gwefan   website: www.llyw.cymru www.gov.wales

PDF icon
PDF icon
PDF icon