Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Fframwaith Prentisiaethau yn Fframwaith Proffesiynol Arwain a Rheoli mewn Gofal Cymdeithasol

Rhif y Fframwaith:  FR04088     Rhifyn: 3    Dyddiad:  08/06/2017

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Skills for Care & Development ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 5 o fewn y sector Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 5 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys rheolwr cartref gofal preswyl a rheolwr gofal cartref.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Skills for Care & Development


Fframwaith Prentisiaethau yn Proffesiynol Ymarfer Uwch mewn Gofal Cymdeithasol

Rhif y Fframwaith:  FR04090     Rhifyn: 3     Dyddiad:  08/06/2017

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Skills for Care & Development ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 5 o fewn y sector Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 5 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys gweithiwr gofal cymdeithasol ac ymarferydd uwch

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Skills for Care & Development


Fframwaith Prentisiaethau yn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Rhif y Fframwaith:  FR04446     Rhifyn: 8    Dyddiad:  01/09/2019

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Skills for Care & Development ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y sector Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys cynorthwyydd gofal, cynorthwyydd gofal iechyd, gweithiwr gofal preswyl a gweithiwr cymorth gofal iechyd.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys gweithiwr gofal iechyd, uwch-weithiwr gofal preswyl, swyddog gofal dydd ac uwch-weithiwr cymorth.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Skills for Care & Development


Fframwaith Prentisiaethau yn Gwaith Ieuenctid

Rhif y Fframwaith:  FR04467    Rhifyn:  7    Dyddiad:  28/10/2019     

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Learning & Skills Improvement Service (LSIS) ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y sector Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Cynorthwyydd Clwb Ieuenctid, Gweithwir Clwb Ieuenctid, Gweithiwr Ieuenctid Cynorthwyol, Arweinydd Iau a Gweithiwr Ieuenctid Rhan-amser/Gwirfoddol. 

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Gweithiwr Clwb Ieuenctid, Gweithiwr Ieuenctid, Arweinydd Gwaith Ieuenctid, Swyddog Prosiect Gwaith Ieuenctid, Uwch-weithiwr Ieuenctid.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Learning & Skills Improvement Service (LSIS)


Gellir cael mwy o wybodaeth hefyd gan:

FEAD DfES
Ty Afon
Bedwas Rd
Bedwas
Cf83 8WT     
DfES-ApprenticeshipUnit@wales.gsi.gov.uk
Gwefan   website: www.llyw.cymru www.gov.wales