Cerbydau, Cludiant a Logisteg

Fframwaith Prentisiaethau yn Ffitiadau Cerbydau - anstatudol (Cymru)

Rhif y Fframwaith: FR01097    Rhifyn: 4    Dyddiad:   01/12/2011

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan The Institute of the Motor Industry (IMI) ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel(au) 2 a 3 o fewn y sector Cerbydau, Cludiant, a Logisteg. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Ffitwyr Cerbydau a Thechnegwyr Ffitio Cyflym. 

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys goruchwylio a rheoli gwaith technegwyr.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: IMI


Fframwaith Prentisiaethau yn Rhannau Cerbydau - anstatudol (Cymru)

Rhif y Fframwaith: FR01099     Rhifyn: 3    Dyddiad: 01/12/2011

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan The Institute of the Motor Industry (IMI) ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel(au) 2 a 3 o fewn y sector Cerbydau, Cludiant, a Logisteg. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys gweithwyr gosod rhannau a chynrychiolwyr gwerthu/telewerthu rhannau. 

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys cynghorwyr rhannau.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: IMI


Fframwaith Prentisiaethau yn Warysau a Storio - anstatudol (Cymru)

Rhif y Fframwaith: FR02026     Rhifyn: 8     Dyddiad:  21/02/2013

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan The Institute of the Motor Industry (IMI) ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel(au) 2 a 3 o fewn y sector Cerbydau, Cludiant, a Logisteg. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys casglwyr/pacwyr, llwythwyr mewn warysau, a gweithwyr gyrru wagenni fforch godi ar gyfer y rheini sydd wedi cael yr hyfforddiant priodol.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys is-arweinwyr tîm.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: IMI


Fframwaith Prentisiaethau yn Logisteg Frys (Cymru) 

Rhif y Fframwaith: FR02641     Rhifyn: 1     Dyddiad: 23/01/2014

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan The Institute of the Motor Industry (IMI) ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 5 o fewn y sector Cerbydau, Cludiant, a Logisteg. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae Prentisiaeth Lefel 5 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau yn y maes rheoli gweithredol.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: IMI


Fframwaith Prentisiaethau yn Gweithrediadau Logisteg (Cymru)

Rhif y Fframwaith: FR02866     Rhifyn: 7    Dyddiad: 14/08/2014

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan The Institute of the Motor Industry (IMI) ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel(au) 2 a 3 o fewn y sector Cerbydau, Cludiant, a Logisteg. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau i gael profiad a'u paratoi ar gyfer datblygiad pellach.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys casglwyr/pacwyr, llwythwyr mewn warysau, ac o gael yr hyfforddiant priodol, gweithwyr gyrru wagenni fforch godi.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: IMI


Fframwaith Prentisiaethau yn Y Swyddfa Draffig (Cymru)

Rhif y Fframwaith: FR02879     Rhifyn: 6     Dyddiad:  30/06/2014

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan The Institute of the Motor Industry (IMI) ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel(au) 2 a 3 o fewn y sector Cerbydau, Cludiant, a Logisteg. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys goruchwylwyr yn y swyddfa draffig.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys rheolwyr y swyddfa draffig.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: IMI


Fframwaith Prentisiaethau yn Peirianneg a Chynnal a Chadw Bysiau a Choetsus (Cymru)

Rhif y Fframwaith: FR03021     Rhifyn: 5     Dyddiad: 02/09/2014

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan The Institute of the People 1st ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel(au) 2 a 3 o fewn y sector Cerbydau, Cludiant, a Logisteg. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys technegwyr gwasanaethau mecanyddol bysys/coetsys, technegwyr trydanol bysys/coetsys ac atgyweirwyr cyrff bysys/coetsys.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys technegwyr cynnal a chadw ac atgyweirio mecanyddol bysys/coetsys; technegwyr cynnal a chadw ac atgyweirio trydanol bysys/coetsys; atgyweirwyr ac adeiladwyr cyrff bysys/coetsys; technegwyr deiagnostig bysys/coetsys.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: People 1st


Fframwaith Prentisiaethau yn Gwerthu Cerbydau (Cymru)

Rhif y Fframwaith: FR03189     Rhifyn: 4    Dyddiad:  02/12/2014        

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan The Institute of the Motor Industry (IMI) ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel(au) 2 a 3 o fewn y sector Cerbydau, Cludiant, a Logisteg. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys gwerthu cerbydau, a chynghorwyr gwerthu dan hyfforddiant sy'n gwerthu cerbydau newydd a rhai a ddefnyddiwyd.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys rheolwr gwerthu dan hyfforddiant

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: IMI


Fframwaith Prentisiaethau yn Gweithrediadau Masnach a Logisteg Rhyngwladol (Cymru)

Rhif y Fframwaith: FR03274     Rhifyn: 6    Dyddiad:  30/01/2015        

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan The Institute of the Motor Industry (IMI) ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 2 o fewn y sector Cerbydau, Cludiant, a Logisteg. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys gweithwyr sy'n anfon nwyddau ac sy'n mewngludo ac yn allgludo.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: IMI


Fframwaith Prentisiaethau yn Gyrru Cerbydau Cludo Teithwyr (Bws a Choets)

Rhif y Fframwaith: FR03541     Rhifyn: 3     Dyddiad:  27/08/2015

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan People 1st ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 2 o fewn y sector Cerbydau, Cludiant, a Logisteg. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys gyrwyr bysys/coetsys.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: People 1st


Fframwaith Prentisiaethau yn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau - anstatudol

Rhif y Fframwaith: FR03675     Rhifyn: 7    Dyddiad:  05/09/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan The Institute of the Motor Industry (IMI) ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel(au) 2 a 3 o fewn y sector Cerbydau, Cludiant, a Logisteg. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys technegwyr gwasanaethu cerbydau.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys technegwyr deiagnostig.

Mae Prentisiaeth Lefel 4 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys meistr/uwch dechnegwyr neu reolwyr gweithdai.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: IMI


Fframwaith Prentisiaethau yn Gyrru Cerbyd Nwyddau

Rhif y Fframwaith: FR04218   Rhifyn: 11   Dyddiad: 29/01/2018

Cytunwyd ar gynnwys y fframwaith hwn gan  Institute of the Motor Industry ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y galwedigaethau Cludiant a Logisteg. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae'r Lefel 2 Brentisiaeth hon yn ceisio darparu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol ar gyfer amryw o rolau yn cynnwys gyrwyr faniau, cerbydau un cymal a lorïau cymalog, neu fel cludwyr beiciau/beiciau modur.

Mae'r Lefel 3 Brentisiaeth hon yn ceisio darparu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol ar gyfer amryw o rolau yn cynnwys Arweinwyr Tîm ar gyfer gyrwyr faniau, cerbydau un cymal a lorïau cymalog a Chludo Nwyddau ar y Ffordd.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Institute of the Motor Industry.


Fframwaith Prentisiaethau yn Corff a Phaent Cerbydau - anstatudol 

Rhif y Fframwaith: FR04273     Rhifyn: 5    Dyddiad:  05/09/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan The Institute of the Motor Industry (IMI) ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 2 a 3 o fewn y sector Cerbydau, Cludiant, a Logisteg. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys technegwyr sy'n atgyweirio ac yn adfer cyrff cerbydau a gwaith paentio neu'n atgyweirio ac yn ailosod gwydr modurol ar amrywiaeth o gerbydau nwyddau ysgafn a thrwm. 

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys uwch-dechnegwyr a swyddogion asesu difrod i gerbydau.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: IMI


Fframwaith Prentisiaethau yn Rheoli'r Gadwyn Gyflenwi (Cymru)

Rhif y Fframwaith: FR04312    Rhifyn: 6     Dyddiad: 12/06/2019

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Lantra ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 , 3 a 5 o fewn y sector Cerbydau, Cludiant, a Logisteg. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys swyddogion y gadwyn gyflenwi.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys rheolwyr y gadwyn gyflenwi.

Mae Prentisiaeth Lefel 5 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys arbenigwyr y gadwyn gyflenwi.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Lantra.


Fframwaith Prentisiaethau yn Rheoli Cadwyni Cyflenwi

Rhif y Fframwaith: FR04434   Rhifyn: 1   Dyddiad: 12/06/2019

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan  Institute of the Motor Industry ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2, 3 a 5 o fewn y galwedigaethau Cerbydau, Cerbydau, Cludiant a Logisteg. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Institute of the Motor Industry


Gellir cael mwy o wybodaeth hefyd gan:

FEAD DfES
Ty Afon
Bedwas Rd
Bedwas
Cf83 8WT     
DfES-ApprenticeshipUnit@wales.gsi.gov.uk
Gwefan   website: www.llyw.cymru www.gov.wales