Diwylliant, y Cyfryngau A Dylunio

Fframwaith Prentisiaethau yn Theatr Dechnegol: Golau, Sain a Llwyfan (Cymru)

Rhif y Fframwaith: FR03462   Rhifyn: 5   Dyddiad: 23/07/2015

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Creative & Cultural Skills  ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y sector Diwylliant, y Cyfryngau a Dylunio. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Trydanwyr Goleuo Cynorthwyol, Swyddog Gweithredu'r Bwrdd Rheoli /Consol, Swyddogion Gweithredu Sbotoleuadau neu Dechnegwyr Cynnal a Chadw Goleuadau, Technegwyr Sain Cynorthwyol, Technegwyr Llwyfan, neu Gynorthwywyr Brig Llwyfan 

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Uwch-drydanwyr Goleuo / Dirprwy Benaethiaid Goleuo, Swyddogion Gweithredu'r Bwrdd Rheoli / Consol, Technegwyr Goleuo (neu Dechnegwyr Goleuo Arweiniol), neu Oruchwylwyr / Rheolwry Cynnal a Chadw, Uwch-dechnegwyr Sain, Uwch-dechnegwyr Llwyfan neu Bennaeth Brig Llwyfan.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Creative & Cultural Skills


Fframwaith Prentisiaethau yn Digwyddiadau Byw a Hybu (Cymru)

Rhif y Fframwaith: FR03463    Rhifyn: 6      Dyddiad: 23/07/2015

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Creative & Cultural Skills  ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y sector Diwylliant, y Cyfryngau a Dylunio. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Cymorth Criw Llwyfan/Lleoliad, Cymorth Hybu Digwyddiadau a Chynorthwywyr Asiantiaid Llogi.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Cerddoriaeth/Digwyddiadau, Cynorthwywyr Digwyddiadau, Swyddogion Digwyddiadau/Adloniant, Cynorthwywyr Cynhyrchu neu Griw Lleoliad a Llwyfan.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Creative & Cultural Skills


Fframwaith Prentisiaethau yn Celfyddydau Cymunedol (Cymru)

Rhif y Fframwaith: FR03492   Rhifyn: 5    Dyddiad: 07/09/2015

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Creative & Cultural Skills  ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y sector Diwylliant, y Cyfryngau a Dylunio. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Cynorthwyydd Gweinyddol Celfyddydau Cymunedol.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Gweinyddwr Celfyddydau Cymunedol.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Creative & Cultural Skills


Fframwaith Prentisiaethau yn Gweithrediadau Lleoliadau Diwylliannol a Threftadaeth (Cymru)

Rhif y Fframwaith: FR03494    Rhifyn: 6   Dyddiad: 07/09/2015

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Creative & Cultural Skills  ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y sector Diwylliant, y Cyfryngau a Dylunio. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Cynorthwyydd Cadwraeth, Tywysydd/Arddangoswr Arddangosfeydd, Gwasanaethau Ymwelwyr, Staff Blaen y Tŷ neu Gymorth Gweinyddol.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Archifydd Cynorthwyol, Trefnydd Arddangosfeydd Cynorthwyol, Cynorthwyydd Amgueddfa, Curadur Amgueddfa/Oriel Celf Cynorthwyol, Staff Blaen y Tŷ neu Wasanaethau Ymwelwyr.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Creative & Cultural Skills


Fframwaith Prentisiaethau yn Y Cyfryngau Creadigol a Digidol (Cymru)

Rhif y Fframwaith:  FR04101   Rhifyn:  7   Dyddiad: 04/07/2015

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Creative & Cultural Skills  ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 3 a 4 o fewn y sector Diwylliant, y Cyfryngau a Dylunio. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau yn y maes Darlledu, Ffilmiau, Datblygu Gemau, y Cyfryngau Rhyngweithiol a Gwe, gan gynnwys Crefftau Setiau, Datblygu Propiau/Celfi, Gwisgoedd, Gwallt a Cholur a Phrosthetigau.

Mae Prentisiaeth Lefel 4 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau arbenigol, gan gynnwys y rheini sy'n ymwneud â chynllunio a datblygu cynhyrchion y cyfryngau rhyngweithiol, gan gynnwys technegau busnes y diwydiant creadigol.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Creative & Cultural Skills


Fframwaith Prentisiaethau yn Hysbysebu a Chyfathrebu Marchnata (Cymru)

Rhif y Fframwaith: FR04102   Rhifyn: 2     Dyddiad: 04/07/2017

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Creative & Cultural Skills  ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 4 o fewn y sector Diwylliant, y Cyfryngau a Dylunio. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae Prentisiaeth Lefel 4 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau arbenigol, gan gynnwys gweithio ar ffurf aml-lwyfan, defnyddio sgiliau mewn cynllunio busnes a phrosiectau, ac ar gyfer pobl greadigol sy'n deall technegau hysbysebu traddodiadol a digidol.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Creative & Cultural Skills


Fframwaith Prentisiaethau yn Newyddiadurwr Iau

 

Rhif y Fframwaith: FR04164   Rhifyn: 1   Dyddiad: 07/02/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Creative Skillset ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 3 o fewn y galwedigaethau Diwylliant, y Cyfryngau a Dylunio. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae'r Brentisiaeth hon yn ceisio darparu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol ar gyfer amryw o rolau yn cynnwys Newyddiadurwr Iau.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Creative Skillset.


 

Gellir cael mwy o wybodaeth hefyd gan:

FEAD DfES
Ty Afon
Bedwas Rd
Bedwas
Cf83 8WT     
DfES-ApprenticeshipUnit@wales.gsi.gov.uk
Gwefan   website: www.llyw.cymru www.gov.wales