Gwasanaethau Amddiffyn

Fframwaith Prentisiaethau yn Systemau Diogelwch

Rhif y Fframwaith:  FR04346      Rhifyn: 2     Dyddiad:  25/09/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Skills for Security ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y sector Gwasanaethau Amddiffyn. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys peirianwyr gosod systemau diogelwch a pheirianwyr cynnal a chadw systemau diogelwch.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys peirianwyr gosod systemau diogelwch a pheirianwyr cynnal a chadw systemau diogelwch.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Skills for Security.


Gellir cael mwy o wybodaeth hefyd gan:

FEAD DfES
Ty Afon
Bedwas Rd
Bedwas
Cf83 8WT     
DfES-ApprenticeshipUnit@wales.gsi.gov.uk
Gwefan   website: www.llyw.cymru www.gov.wales

PDF icon