Deunyddiau A Gweithgynhyrchu Uwch

Fframwaith Prentisiaethau yn Prosesu Metelau a Gweithrediadau Perthynol (Gweithredwr a Lled-grefftus) (Cymru) 

Rhif y Fframwaith: FR01969  Rhifyn: 1   Dyddiad:   22/2/2013

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Science Engineering and Manufacturing Technologies Alliance (SEMTA) ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 2 o fewn y sector Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae'r Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau yn cynnwys.  Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau sy'n ymwneud â chynhyrchu metelau yn y sectorau prosesu metelau.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: SEMTA


Fframwaith Prentisiaethau yn Deunydd Pacio Argraffu ac wedi'i Argraffu - anstatudol  

Rhif y Fframwaith: FR02249  Rhifyn: 8  Dyddiad: 18/06/2013    

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Proskills UK ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y sector Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch.  Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae Prentisiaethau Lefelau 2, 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau sy'n ymwneud â rolau cynhyrchu, gwaith crefft a thechnegol allweddol yn y Diwydiant Argraffu.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Proskills UK


Fframwaith Prentisiaethau yn Clustogwaith, Llenni a Deunyddiau 

Rhif y Fframwaith: FR02877 Rhifyn: 7  Dyddiad: 25/01/2015

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Proskills UK ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel(au) 2 a 3 o fewn y sector Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch.  Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae Prentisiaethau Lefelau 2 a 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys dodrefnwr llenni a deunyddiau a gorchuddiwr dodrefn.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Proskills UK


Fframwaith Prentisiaethau yn Prosesu Metelau a Gweithrediadau Perthynol 

Rhif y Fframwaith: FR03659  Rhifyn: 2   Dyddiad:   29/11/2015

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Science Engineering and Manufacturing Technologies Alliance (SEMTA) ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y sector Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae'r Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau yn cynnwys.  Mae Prentisiaethau Lefelau 2 a 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau sy'n ymwneud â chynhyrchu metelau yn y sectorau prosesu metelau.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: SEMTA


Fframwaith Prentisiaethau yn Gweithgynhyrchu Prosesau (Cymru)

Rhif y Fframwaith: FR03756   Rhifyn: 4   Dyddiad:   05/02/2016

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Cogent ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 2 a 3 o fewn y sector Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae Prentisiaethau Lefelau 2 a 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys rolau technegol, gweithredol a chynnal a chadw allweddol yn y diwydiannau Cemegol, Petrocemegol, Fferyllol, a'r diwydiant Purfa a phrosesau eraill sy'n gysylltiedig.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Cogent


Fframwaith Prentisiaethau yn Y Diwydiant Gwydr

Rhif y Fframwaith: FR03800  Rhifyn: 12  Dyddiad:  10/03/2016

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Proskills UK ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel(au) 2 a 3 o fewn y sector Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch.  Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. Mae Prentisiaethau Lefelau 2 a 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys rolau cynhyrchu, gwaith crefft a thechnegol allweddol yn y diwydiant Gwydro.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Proskills UK


Fframwaith Prentisiaethau yn Gwella Gweithrediadau ac Ansawdd (Cymru)

Rhif y Fframwaith: FR03927   Rhifyn: 5   Dyddiad:   08/09/2016

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Science Engineering and Manufacturing Technologies Alliance (SEMTA) ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 3 o fewn y sector Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys cydgysylltwyr gwella busnes, hwyluswyr gweithgynhyrchu darbodus, arweinwyr timau cynhyrchu a chydgysylltwyr ansawdd a dibynadwyedd six sigma.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: SEMTA


Fframwaith Prentisiaethau yn Gwneud Arwyddion

Rhif y Fframwaith: FR04033  Rhifyn: 3   Dyddiad: 27/03/2017  

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Cogent ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y galwedigaethau Deunyddiau A Gweithgynhyrchu uwch. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae'r Lefel 2 Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau mewn gwneud arwyddion, yn cynnwys Gwneuthurwr/Gosodwr Arwyddion

Mae'r Lefel 3 Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau mewn gwneud arwyddion, yn cynnwys Gwneuthurwr Arwyddion, Technegydd Cynnal a Chadw Gosod Arwyddion, Dylunydd Arwyddion.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Cogent


Gellir cael mwy o wybodaeth hefyd gan:

FEAD DfES
Ty Afon
Bedwas Rd
Bedwas
Cf83 8WT     
DfES-ApprenticeshipUnit@wales.gsi.gov.uk
Gwefan   website: www.llyw.cymru www.gov.wales