Gwasanaethau Eiddo

Fframwaith Prentisiaethau yn Mesur Meintiau

Rhif y Fframwaith: FR04126   Rhifyn: 4   Dyddiad: 19/02/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Instructus ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 3 o fewn y galwedigaethau Gwasanaethau Eiddo. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae'r Brentisiaeth hon yn ceisio darparu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i ddod yn Dechnegydd Syrfëwr Meintiau, Technegydd Mesur Meintiau Adeiladau, Technegydd Mesur Meintiau Ymarfer Cyffredinol, Technegydd Mesur Meintiau Cynnal, Technegydd Mesur Meintiau Prisio.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Instructus


Fframwaith Prentisiaethau yn Gwasanaethau Glanhau a Chymorth Amgylcheddol

Rhif y Fframwaith: FR04127   Rhifyn: 7   Dyddiad: 15/02/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Instructus ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y galwedigaethau Gwasanaethau Eiddo. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae'r Lefel 2 Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer amryw o rolau, yn cynnwys Glanhawr Cludiant i Deithwyr, Glanhawr Diwydiannol, Gofalwyr, Glanhawyr Ffenestri, Gweithwyr Glanhau Strydoedd, Glanhawyr Arbenigol Carpedi a Lloriau, Gweithiwr Gwasanaethau Cymdogaeth Arbenigol, Technegydd Rheoli Pla 

Mae'r Lefel 3 Brentisiaeth hon yn ceisio darparu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i ddod yn Oruchwyliwr Glanhau neu Arweinydd Tîm.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Instructus


Fframwaith Prentisiaethau yn Asesiad a Chyngor Ynni

Rhif y Fframwaith: FR04254 Rhifyn: 3 Dyddiad: 09/03/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Instructus ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 3 o fewn y galwedigaethau Gwasanaethau Eiddo. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae'r Brentisiaeth hon yn ceisio darparu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i ddod yn Aseswr a Chynghorydd Dêl Werdd Ddomestig.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Instructus


Fframwaith Prentisiaethau yn Rheoli Adeiladau

Rhif y Fframwaith: FR004324   Rhifyn: 5   Dyddiad: 21/02/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan  Instructus ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2, 3, 4, a 5 o fewn y galwedigaethau Gwasanaethau Eiddo. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae'r Lefel 2 Brentisiaeth hon yn ceisio darparu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i ddod yn Weithiwr Gwasanaethau Adeiladau.

Mae'r Lefel 3 Brentisiaeth hon yn ceisio darparu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i ddod yn Hyfforddai / Cynorthwyydd, Rheolwr Adeiladau, Arweinydd Tîm Gwasanaethau Adeiladau

Mae'r Lefel 4 Brentisiaeth hon yn ceisio darparu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i ddod yn Swyddog Adeiladau – Gwasanaethau Meddal (Mewnol / wedi'i Hallanoli), Rheolwr Gwasanaethau Adeiladu.

Mae'r Lefel 5 Brentisiaeth hon yn ceisio darparu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i ddod yn Uwch Reolwr Adeiladau neu Reolwr Adeiladau Rhanbarthol

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Instructus


Fframwaith Prentisiaethau yn Tai

Rhif y Fframwaith: FR05031   Rhifyn: 1   Dyddiad: 19/03/2020

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Instructus ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y galwedigaethau Gwasanaethau Eiddo. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae'r Lefel 2 Brentisiaeth hon yn ceisio darparu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i ddod yn Gynorthwyydd Tai, Cynnal Tai.

Mae'r Lefel 3 Brentisiaeth hon yn ceisio darparu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i ddod yn Swyddog Tai, Swyddog Cymorth Tai, Swyddog Cymorth Cymunedol.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Instructus


Gellir cael mwy o wybodaeth hefyd gan:

FEAD DfES
Ty Afon
Bedwas Rd
Bedwas
Cf83 8WT     
DfES-ApprenticeshipUnit@wales.gsi.gov.uk
Gwefan   website: www.llyw.cymru www.gov.wales

PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon