Bwyd a Diod

Fframwaith Prentisiaethau yn Technoleg Bwyd a Diod 

Rhif y Fframwaith: FR04174   Rhifyn: 1   Dyddiad: 02/01/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan National Skills Academy for Food & Drink (NSAFD) ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 3 o fewn y galwedigaethau Bwyd a Diod. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Bydd y Brentisiaeth hon yn cynnwys llwybrau penodol ar gyfer rolau swyddi, fel Technolegydd Bwyd a Pheiriannydd Cynnal a Chadw Bwyd a Diod.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: National Skills Academy for Food & Drink (NSAFD)


Fframwaith Prentisiaethau yn Bwyd a Diod

Rhif y Fframwaith: FR04460   Rhifyn: 11   Dyddiad: 30/09/2019

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan The National Skills Academy for Food & Drink (NSAFD) ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2, 3 a 4 o fewn y galwedigaethau Bwyd a Diod. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae'r Lefel 2 Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, yn cynnwys Cynorthwy-ydd Cefnogi Gwerthiannau/Gwasanaeth (Cynnyrch Ffres, Cig, Dofednod, Llaeth, Pysgod a Physgod Cregyn), Gweithredydd Cigydda, Pobydd yn y Siop/Peiriannau/Crefft, Melysydd, Prosesu Bwyd a Diod/Rheoli Cynhyrchu, Bragwr, Gweithredwr Warws a Storfa, Goruchwyliwr Tîm (Bwyd a Diod).

Mae'r Lefel 3 Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, yn cynnwys Rheolwr Gwerthiannau/Gwasanaeth (Bwyd a Diod), Pobydd Arbenigol, Rheolwr Warws a Storfa, Rheolwr/Goruchwylydd Prosesu Pysgod a Physgod Cregyn

Mae'r Lefel 4 Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, yn cynnwys Rheolwr Datblygu a Threfniadaeth (Bwyd a Diod), Rheolwr Cynhyrchiant (Bwyd a Diod), Rheolwr Technegol (Bwyd a Diod).

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: The National Skills Academy for Food & Drink (NSAFD).


Gellir cael mwy o wybodaeth hefyd gan:

FEAD DfES
Ty Afon
Bedwas Rd
Bedwas
Cf83 8WT     
DfES-ApprenticeshipUnit@wales.gsi.gov.uk
Gwefan   website: www.llyw.cymru www.gov.wales

PDF icon
PDF icon