Amaethyddiaeth a'r Amgylchedd

 Fframwaith Prentisiaethau yn Ffensio

Rhif y Fframwaith:  FR02822     Rhifyn: 3    Dyddiad: 16/06/2014

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Lantra ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y sector Amaeth a’r Amgylchedd. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys gweithwyr sy'n gosod ffensys ym meysydd amaethyddiaeth, gwaith adeiladu neu ddiogelu.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau gan gynnwys oruchwylwyr gosod ffensys, prif weithwyr gosod ffensys a goruchwylwyr contractau.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Lantra (Saesneg).


Fframwaith Prentisiaethau yn Gofalu am Anifeiliaid

Rhif y Fframwaith:  FR03278     Rhifyn: 2     Dyddiad:  18/10/2016

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Lantra ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y sector Amaeth a’r Amgylchedd. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Cynorthwyydd Siop Anifeliaid Anwes, Gweithiwr Harddu Cŵn a Thrin Cŵn.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Ceidwad Sŵ/Anifeiliaid, Hyfforddwr Anifeiliaid/Cŵn a Warden Cŵn.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Lantra (Saesneg).


Fframwaith Prentisiaethau yn Blodeuwriaeth

Rhif y Fframwaith:  FR03959      Rhifyn: 2     Dyddiad:  05/10/2016

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Lantra ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y sector Amaeth a’r Amgylchedd. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Gwerthwr Blodau Iau a Gwerthwr Blodau.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau gan gynnwys Uwch-werthwr Blodau a Rheolwr Siop Flodau.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Lantra (Saesneg).


Fframwaith Prentisiaethau yn Cynorthwywyr Nyrsio mewn Amgylchedd Milfeddygol

Rhif y Fframwaith:  FR03968      Rhifyn: 2    Dyddiad: 18/10/2016


Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Lantra ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 2 o fewn y sector Amaeth a’r Amgylchedd. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau gan gynnwys Cynorthwyydd Nyrsio Anifeiliaid neu Gynorthwyydd Gofal Milfeddygol.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Lantra (Saesneg).


Fframwaith Prentisiaethau yn Ceffylau

Rhif y Fframwaith: FR03993  Rhifyn: 3

Cytunwyd ar gynnwys y fframwaith hwn gan Lantra ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2, 3 a 4 o fewn y galwedigaethau Amaethyddol a Amgylcheddol. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu

Mae'r Lefel 2 Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, yn cynnwys Gwas Stabl Cynorthwyol - marchogaeth/dim marchogaeth, Cynorthwy-ydd Stablau/Gwas Stablau, Cynorthwy-ydd Ymdeithiau.

Mae'r Lefel 3 Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, yn cynnwys Gwas Stabl Cynorthwyol, Joci Prentis, Joci Amodol.

Mae'r Lefel 4 Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, yn cynnwys Gwas Stabl Cynorthwyol, Hyfforddwr Ceffyl Harnais Cynorthwyol.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Lantra (Saesneg).


Fframwaith Prentisiaethau yn Nyrsio Milfeddygol

Rhif y Fframwaith:  FR04464      Rhifyn: 3     Dyddiad: 02/10/2019

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Lantra ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 3 o fewn y sector Amaeth a’r Amgylchedd. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Nyrs Anifeiliaid Bach, Nyrs Filfeddygol Ceffylau a Phrif Nyrs Filfeddygol.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Lantra (Saesneg).


Fframwaith Prentisiaethau yn Amaethyddiaeth

Rhif y Fframwaith:  FR05033     Rhifyn:  6    Dyddiad:  31/03/2020

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Lantra ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2, 3 a 4 o fewn y sector Amaeth a’r Amgylchedd. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, yn cynnwys, Gweithiwr ar Fferm, Gweithredwr Peiriannau Amaethyddol, Ceidwad Gwartheg, Gweithiwr Uned Moch, Gweithiwr Gofalu am Ieir.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, yn cynnwys Ceidwad Da Byw, Technegydd Da Byw, Gweithiwr Gofal am Ieir, Technegydd Moch a Gweithredwr Peiriannau Amaethyddol.

Mae Prentisiaeth Lefel 4 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, yn cynnwys Rheolwr Fferm Cynorthwyol, Rheolwr Uned a Rheolwr Fferm.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Lantra (Saesneg).


Fframwaith Prentisiaethau yn Cadwraeth Amgylcheddol

Rhif y Fframwaith:  FR05035     Rhifyn:  4    Dyddiad: 31/03/2020

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Lantra ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y sector Amaeth a’r Amgylchedd. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer armywiaeth o rolau, gan gynnwys Gweithiwr Ystadau, Warden/Warden Cefn Gwlad, Gweithiwr Gosod Muriau Terfyn a Gweithiwr Treftadaeth.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Swyddog Mynediad/Hamdden, Parcmon a Swyddog Addysg/Dehongli.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Lantra (Saesneg).


Fframwaith Prentisiaethau yn Garddwriaeth

Rhif y Fframwaith:  FR05036    Rhifyn:  4    Dyddiad:  31/03/2020

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Lantra ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2, 3 a 4 o fewn y sector Amaeth a’r Amgylchedd. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Garddwyr, Tirlunwyr, Gweithwyr mewn Planhigfeydd/Meithrinfeydd, Gweithwyr Cynhyrchu Ffrwythau a Llysiau, Gweithwyr mewn Mynwentydd, Gofalwyr y Grin a Gofalwyr Tir.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Dirprwy Bennaeth Gofalu'r Grin, Dirprwy Bennaeth Gofalu Tir, Dylunydd Gerddi, Uwch-arddwr a Swyddog Parciau.

Mae Prentisiaeth Lefel 4 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Rheolwr Caeau/Meysydd, Rheolwr Tirlunio, Prif Arddwr a Rheolwr Planhigfeydd.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Lantra (Saesneg).


Fframwaith Prentisiaethau yn Peirianneg yn Seiliedig ar y Tir

Rhif y Fframwaith:  FR05037      Rhifyn:  4    Dyddiad: 31/03/2020

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Lantra ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y sector Amaeth a’r Amgylchedd. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, yn cynnwys Peiriannydd Gwasanaeth Amaethyddol, Peiriannydd Gwasanaeth Coedyddiaeth a Pheiriannydd Gwasanaeth Garddwriaeth.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, yn cynnwys Peiriannydd Gwasanaeth Cynnal a Chadw Gwaith/Safle, Technegydd Deiagnostig a Goruchwylydd Gweithdy.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Lantra (Saesneg).


Fframwaith Prentisiaethau yn Coed a Phren

Rhif y Fframwaith:  FR05038      Rhifyn: 6     Dyddiad:  31/03/2020

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Lantra ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y sector Amaeth a’r Amgylchedd. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Gweithiwr Coedwig, Ceidwad Coedwig, Cwympwr Coed a Thyfwr Coed Sylfaenol.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Prif Goedwigwr Cynorthwyol, Contractiwr (Cynaeafu a/neu Sefydlu), Coedwigwr Cymdeithasol a Goruchwylydd Coetir.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Lantra (Saesneg).


Gellir cael mwy o wybodaeth hefyd gan:

FEAD DfES
Ty Afon
Bedwas Rd
Bedwas
Cf83 8WT     
DfES-ApprenticeshipUnit@wales.gsi.gov.uk
Gwefan   website: www.llyw.cymru www.gov.wales