Gwallt a Harddwch

Fframwaith Prentisiaethau yn Gwasanaethau Ewinedd

Rhif y Fframwaith: FR00694       Rhifyn:  2      Dyddiad:  31/05/2011

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Skills Active (Habia) ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y sector Gwallt a Harddwch. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Technegydd Ewinedd Iau.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau gan gynnwys Technegydd Ewinedd.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Skills Active (Habia).


Fframwaith Prentisiaethau yn Trin Gwallt

Rhif y Fframwaith: FR03641        Rhifyn:  1       Dyddiad:   31/01/2016

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Skills Active (Habia) ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 4 o fewn y sector Gwallt a Harddwch. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 4 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys uwch-ymarferwyr a rheolwyr.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Skills Active (Habia).


Fframwaith Prentisiaethau yn Therapi Harddwch

Rhif y Fframwaith: FR03870       Rhifyn:  3     Dyddiad: 13/06/2016

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Skills Active (Habia) ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y sector Gwallt a Harddwch. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys therapydd harddwch iau neu ymgynghorydd gofal croen a cholur.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys therapydd harddwch, therapydd electrolysis, masseur/masseuse neu therapydd coluro.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Skills Active (Habia).


Fframwaith Prentisiaethau yn Trin Gwallt

Rhif y Fframwaith: FR03883       Rhifyn: 4       Dyddiad:  13/06/2016

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan SkillsActive (Habia) ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y sector Gwallt a Harddwch. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys cynllunydd gwallt iau.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau gan gynnwys cynllunydd gwallt a thriniwr gwallt.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: SkillsActive (Habia).


Fframwaith Prentisiaethau yn Gwaith Barbwr

Rhif y Fframwaith: FR03884        Rhifyn: 4     Dyddiad:  13/06/2016    

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan SkillsActive (Habia) ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y sector Gwallt a Harddwch. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys barbwr iau a barbwr. 

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau gan gynnwys barbwr ac uwch-farbwr.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: SkillsActive (Habia).


Fframwaith Prentisiaethau yn Arferion Harddwch Uwch

Rhif y Fframwaith: FR03964   Rhifyn: 1   Dyddiad: 31/03/2017

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Skills Active ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 4 o fewn y galwedigaethau Gwallt a Harddwch.  Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae'r Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, yn cynnwys Uwch Ymarferydd Harddwch, Uwch Therapyddion, Gweithwyr Proffesiynol Therapi Esthetaidd.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Skills Active.


Gellir cael mwy o wybodaeth hefyd gan:

FEAD DfES
Ty Afon
Bedwas Rd
Bedwas
Cf83 8WT     
DfES-ApprenticeshipUnit@wales.gsi.gov.uk
Gwefan   website: www.llyw.cymru www.gov.wales

 

PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon